Andmebaasis on nii suuremad tekstid (189) lausehaaval käsitsi joondatud teksti) kui ka mõnesõnalised väiksemad tekstid mõnest suuremast ühisest allikast (nt. sõnaraamatute näitelaused).
Ühes keeles on mitu lauset koos juhul kui teises keeles on liitlause.Tekstide loetelus on toodud iga teksti esimene lause.Allikate andmebaasis võib olla auke, sest materjalid on liikunud ühelt inimeselt teisele.
Eestikeelseid sõnu on 160821, võrukeelseid sõnu on 184910.