Viiendä Uma Pido laulõ valiminõ

V Umal Pidol 2. juunil 2018 Võro Kubija laululava pääl naatas laulma noid laulõ, midä rahvas vällä vali.

Nelä joba olnu Uma Pido laulu' omma' taa lehe pääl kooriliike kaupa. Egäst kooriliigist saa valli' kooni' 5 laulu. Ku tahat, võit mõnõ kooriliigi laulu' ka vahele jättä'.

Valli' saa veebruarin ja märdsin 2017.

Saada' uma helü Umalõ Pidolõ!