Memoriinimängu'

Ku memoriinimängu käümä panõt, sis tulõ ekraani pääle hulga lambapiltõ. Ku noidõ pääl klõpsat, om nätä' kaardi tõõnõ külg. Sääl om kas jutt vai pilt. Õigõ pilt tulõ õigõ jutuga kokko panda'.

Edimäne mäng

Tõõnõ mäng

Kolmas mäng

Neläs mäng

 

Päälehele