Paralleelkorpuse ja muu haldus

Otsi Allikad TekstidAndmebaasis on 120 lausehaaval joondatud teksti. Eestikeelseid sõnu on 48314, võrukeelseid sõnu on 50603. Ühes keeles on mitu lauset koos juhul kui teises keeles on liitlause. Tekstide loetelus on toodud iga teksti esimene lause. Allikate DB vajab veel tagantjärele kohendamist, sest materjalid on liikunud ühelt inimeselt teisele. Seetõttu on hetkel kõigil tekstidel üks formaalne allikas.