Multikit tetäs Lasteveebi, Võro Instituudi ja Võro Seldsi VKKF kuuntüün.

Multikit saa kaia' ka Youtube'st: http://www.youtube.com/hainaritsik

Teedüs: wi@wi.ee