JUSS JA JASS KÄÄVÄ’ PUKANUTAL KÜLÄN
Juss ja Jass lugõva’ raamadut ja kõrraga omma’ nä esi’ kesk raamadujuttu! Üten Pukanutaga avitasõ’ nä väikut libligu vaglakõist.