JÄNO-JUSSI VÄIKU HÄÄTEGO
Juss püüd egä päiv midägi hääd tetä’. Jussi sõbra’ arvasõ’ et tuu om väega hää mõtõ. A määne tego kõlbas häästeos?