JUSS KAES PÕLLOTÜÜMASSINIT
Juss ja Jass mängvä’ vanaesäga traktorimängo, a vanaesä ei usu’, et säändse’ massina’ olõman omma’, nigu poiskõsõ’ kõnõlõsõ’. Jänopere lätt kõik kuun tuud põllomajandusnäütüsele kaema.