JUSS LINDAS KUU PÄÄLE, KOLMAS JAGO. VÄLLÄMÄRGOTAJA KATA.
Juss ja sõbra’ ei saa’ viil Kuu päält minemä - niipall’o huvitav om sääl! No’ saava’ nä kokko kuutütärlatsõ, Vällämärgotaja Kataga, kiä mõist leibä kütsä’ ja saa kogoni võiutegemisega hakkama!