JUSSI LUMÕTSÕÕRIRADA
Jussi maakoton om nädälivaihtusõl maaha tulnu paks lumi ja esäle tulõ hää mõtõ’: teemi lumõtsõõriraa!