JUSSI JOULUIME’. TÕNÕ JAGO.
Jussi ja tä sõpru tarkust ja kipõt avitamist om vaia ütele väikulõ tütrigulõ, timä imäle ja vanaesäle, selle et nä kõik piät õnnõligult joulupidos kodo joudma