JUSSI JOULUIME’. EDIMÄNE JAGO.
Jussi klass om parahuisi joululaadu pääl, ku Jouluvana pallõs Jussi ja sõpru api. Kõik õnnõtusõ’, miä joulu aigu tulla’ võiva’, tulõ är’ hoita!