JUSS LINDÄS KUU PÄÄLE, NELÄS JAGO. JUSS TULÕ KODO TAGASI.
Juss ja timä sõbra’ üten tegeläisiga Marsi päält pästvä’ kuulasõ’ hirmsa kõtuvalu käest är’. Päält tuud tulõ Jussil ja sõprul õks kodo Maa pääle tagasi minnä’.