JUSS LINDÄS KUU PÄÄLE. TÕNÕ JAGO. MEHILÄSE’.
Ku Villu Kuu pääl kingitüisi nakkas jagama, tulõ vällä, et üten kohvriga om Maa päält üten tulnu terve mehiläsepere. Teno Johannalõ saava’ mehiläse’ Kuu pääle elämä jäiä’.