KÕIK MULTIKA'

JUSS TULÕ VARRA ÜLES
Juss om murõn, et ku tä sügüse kuuli lätt, kas tä õks tulõ koolikäümisega toimõ?
JÄNO-JUSSI MUUSIKAVIDEO
Juss üten sõpruga har’otas suurõ huuga laulmist, a Mõmmi taht kontsõrdi tegemise asõmõl hoobis puhada’. Õnnõs tiid Villu, kuis kontsõrti väega lihtsäle tetä’!
JOULULUGU. KOLMAS JAGO: JUSSI JOULUÕDAK
Jouluõdak om õks tuu aig, kon terve pere saa koton suurõ kuusõ man kokko. Jussilõ tulõ viil jouluvanagi küllä!
JUSSI JOULULUGU, TÕÕNÕ JAGO: JUSS TREHVÄS KUUMEISTRIIDE MANO
Juss om õks tiidnü, et kuu om suur juustutükk taivan. Ku tä jouluvanaga sõitman käü, saa tä teedä’, et kuu om juustust õks muinasjutumaal ja peris kuu om hoobis midägi muud.
JUSSI JOULULUGU, EDIMÄNE JAGO: KOMMISUKKÕ SALAHUS
Villu om kudanu jouluvanalõ pall’o kommisukkõ, a innemb naidõ pruukmist tulõ kävvü trennilaagrin...
JUSS SAA SÄITSME AASTADSÕS
Juss saa säitsme aastadsõs. A sünnüpääväpido ei olõki seokõrd koton, a hoobis...
JUSS TEGE TARÕ ILOSAS
Jussil tulõ õkvalt sünnüpäiv ja tä ei tiiä’ sukugi, kuis umma tarrõ ehti. A Johanna löüd ütest aokiräst mõnõ’ hää’ mõttõ’.
JUSSI PERRE VAHTSÕNÕ MASSIN
Jussi pere taht minnä’ laatu, a tävveste uutmalda tulõva’ üten ka Johanna ja Mõmmi. Kas tõtõst tulõ kiäki lihtsäle auton üskä võtta ja kas niimuudu sõs ohtlik ei olõki?
JUSSI ESÄ SAA AIGU MANO
Jussil ja Jassil om murõ, selle et esäl om näide jaos ülearvo veidü aigu. Õnnõs eläs Jussi sängü all purask Villu, kiä tiid, kuis avita’