KÕIK MULTIKA'

JUSS JA JÄÄKAS
Jussi imä ja Juta arotasõ’ parasjagu põnõvit dieete, ku tulõ Jussi esä ja ütles, et dieet ei avita’, tulõ hoobis tervüsligult süvvä’. Täl om üten raamat, kost Juss löüd paar vahtsõt sõpra!
VEEBIVELI KÕNÕLÕS JUSSILÕ PILTEST
Veebiveli avitas Jussil ja Riinal arvu saia’, kink uma’ omma’ pildi’ fotoka seen.
JUSS JUU PIIMÄ
Juss ei taha’ joba mitu aastakka piimä juvva’. A Johanna tiid, kuis Jussilõ jäl’ piim miildümä nakkas!
JUSS TEGE KLAABUGA KEEKSI
Klaabu oppas Jussilõ, kuis koton väega lihtsäle hüvvä keeksi saa tetä’. Proovi’ esi’ kah taad üten imäga!
JUSS KÄÜ ESTONIA TIATRIN
Juss käü üten ummi sõpruga Estonia tiatrin. Hää om, et üten omma’ tulnu imä ja esä, kiä tiidvä’, kuis tiatrin olõma piät.
JUSS SAA KOKKO OSOONI OSSIGA
Osooni Oss räägib Jussile, miks ei või vanu külmikuid lihtsalt ära visata.
MÕMMI SAA KODO MITU SUIDSUANDURIT
Mõmmi saa koolin teedä’, mille suidsuanduri’ hää’ omma’. Tuu tiidmine om niipall’o hää, et no’ tulõ Mõmmi koton kah suidsuanduri’ üles panda’!
JUSS TEGE RAAMADURIIOLIT KÕRDA
Juss tege raamaduriioli kõrda ja opp veidü’ inglüse kiilt
MÕMMI OST KOOLIASJU
Kas Sa tiidset, et Mõmmi lätt seo aastak edimässe klassi!? Egäl juhul tulõ täl poodist mõnõ’ koolias’a’ osta. Ats ja Kats avitasõ’ Mõmmit!