KÕIK MULTIKA'

JASS SÜÜ MASSINIT
Ütski võiuleib ei lää’ Jassi kõttu inne, ku tuu Mõmmi oppuse perrä võiuleevämassinis tetäs. Kae’, kuis tuu käü!
JUSSI PÄÄVÄLILLI’
Juss saa teedä’, kuimuudu tsill’okõsõst siimnest perädü suur lill kasus.
JUSS OM RANNAN
Juss ja Jass sõpruga praatva hinnäst päävä käen, ku kõrraga löüdvä’ nä nall’akit ütlemisi.
JUSSI KAONU SUKKÕ SALAHUS
Juss ja sõbra’ tahtva’ teedä’, miä juhtus kaonu sukkõga. Puraski Villu avitas näid - timä tiid täpsähe, miä kaonu sukkõst saa!
JUSS LÄTT KINNO
Juss lätt sõpruga kinno. A inne kinno saa tä Eliisalt teedä’, midä telefoniga kinon tetä’.
JASS JA EELEKTRIJÄNES
Eelektrijänes tulõ seokõrd hoobis Jassilõ küllä. Jass, Juss ja sõbra’ saava’ teedä’, kuna või eelektri koton ohtlik olla’.
JUSS KORJAS NURMÕLILLE
Juss ja Jass tahtva’ imäle ilosit nurmõlille viiä’. Puraski-Villu tulõ näidega üten ja avitas Jussil ja Jassil lille nime’ selges saia’!
JUSS JA MUROTRAKTOR
Mõmmi taht hirmsahe Jussi esä vahtsõ murotraktoriga sõita. A kas murotraktor om õks mänguasi? Multikat kaiõn saat teedä’!
JUSS KÄÜ TSUKLÕMAN
Miä tetä’, ku välän om kõva vihm, a tahassi hirmsahe tsukõlda? Kae’, miä Juss sõs tege!