KÕIK MULTIKA'

JUSS KORJAS MÕTSMAASKIT
Juss lätt maaskit korjama, a kinkaga tä tii pääl kokko trehväs?
JUSS TANDS KAARA-JAANI
Vanaesä oppas Jussilõ ja Jassilõ ütte vanna rahvatandsu. Jaanitulõl saa Juss taad tandsu kõrraga tandsi kah!
JUSS TEGE VÕIULILLIKRANTSI
Juss oppas ummilõ sõbrulõ võiulillikrandsi tegemist. Proovi’ sa kah, tuu om väega lihtsä! Päälekauba tege võiulillikrants ütte võlunippi. Kae’ multikat, sõs saat teedä’, määne tuu nipp om!
JUSS SAA EELEKTRIJÄNESSEGA KOKKO
Juss näge sõpruga mõtsan katskist eelektriliini. Õnnõs om kõrraga platsin ka eelektrijänes, kiä tiid, et latsõ’ ei või’ katskidsi juhtmit puttu.
JUSS OM ESÄ
Jussil, Johannal ja Mõmmil om viländ lats olõmisõst. Mõmmilõ tulõ umbõlõ hää mõtõ: teemi vanõmbidõpäävä! Kae, miä taast vällä tull! Ja kae tuud kah, kas tunnõt tõisi tegeläisi hulgast Contra helü är!
JUSS SAA VAHTSÕ SÕBRA
Ku Juss Mõmmi ja Johannaga parahuisi mäng, tulõ neile vahtsõnõ sõbõr küllä. Nä nakkasõ’ kõik kuun ärkäkmist mängmä.
JÄNO-JUSS PÕH´ANABAL
Mõmmi kuts Jussi suusatama ja tuu ei olõki nali! Mõmmi uno Ijäkahr kutsõ Mõmmi üten sõpruga Põh’anabalõ hindäle küllä!
JÄNO-JUSSI IMÄPÄÄVÄKINGITÜS
Juss, Mõmmi ja Johanna omma hädän. Imäpäiv om õkvalt ussõ iin, a nä ei tiiä’, midä imäle kinki. Õnnõs mõist esä latsi avita’.
JÄNO JUSSI UNÕLAUL
Miä sõs tetä’, ku Mõmmi puraskiid pelgäs? Juss pallõs imäl laulda’ nall’akat puraskilaulu ja päält tuud Mõmmi ei pelgä inämb!