KÕIK MULTIKA'

JUSS SAA HINDÄLE PÄSTEVESTI
Juss lätt sõpruga mere pääle sõitma. A tuus om vaia õigõt vesti - pästevesti. Kae’, kuis säänest vesti valitas!
JUSS SÜÜ JOGURTIT
Esä kõnõlõs Jussilõ, kuimuudu jogurt hainamaa päält peräkõrd lavva pääle topsi sisse saa ja kuimuudu Lydia sinnä putus.
JUSSIL TULÕ HAMMAS ÄR’
Juss pand tähele, et üts hammas tä suun liigus imeligult. Mille nii juhtu ja miä niimuudu edesi saa?
JÄNO-JUSSI MUNAMÄNG
Munapühi’ omma joba lähkün ja Jussil üten sõpruga om tarvis hulga munnõ ilosas tetä’. Sa saat Jussi tuu man avita’!
JUSSI ESÄ TERVÜSE ÜLEKAEMINÕ
Jussi esäl om vaia tervüst kontrolman kävvü. Juss lätt esäga üten, selle et tä taht tervüse ülekaemisõ massinat nätä’. Kas tervüse ülekaeminõ om tõtõstõ nii hirmsa?
JÄNO-JUSS IJÄTÜSEVABRIKUN
Johannalõ tulõ mänguhuun ijätüsesüümise iso pääle. Mõmmi arvas, et ijätüse saamisõs tulõ ijätüsevabrik tetä’ ja Juss märk vahtsõ ijätüse vällä.
JUSS MASS PANGAKAARDIGA
Jussi imä-esä arvasõ’, et Juss om joba küländ suur poiss ja võissi taskurahha saia’. Taskuraha jaos om Jussil uma pangakaart!
JUSS OPP TELEFONNI PRUUKMA
Juss ja Mõmmi pruuvva ummi vahtsit telefonnõ. Tulõ vällä, et nä ei mõistaki viil helistä’. Õnnõs tulõ Elisa appi!
JUSS JA KELLÄ’
Juss lätt küllä herrä Eduardilõ, kinkalõ väega miildüse kellä’.