KÕIK MULTIKA'

JÄNO-JUSS MÄNG ELÄJIDE ÄRKÄKMIST
Mõmmi oppas Jussilõ ja sõprulõ paprõeläjide ärkäkmise mängu. Oi, a miä näist eläjist sõs külh saa!?
JÄNO-JUSS TEGE SÕBRAPÄÄVÄS RUUSI
Sõbrapäiv om käen ja Jussil üten sõpruga om murõ: kostkottalt löüdä’ kesk talvõ Johannalõ kinkmises ruusõ? Õnnõs tulõ vanaimä avitama!
JUSSI JUHTUMISÕ’ SUUN
Juss käü esihindä suun hambil külän ja saa sääl teedä, mille om tarvis hambit mõskõ.
JUSS SÜÜ LEIBÄ
Jussil om kõtt tühi ja tä taht väega kommi süvvä’. Õnnõs tulõ tälle küllä saiaspets Pets, kiä tiid, mille rüäleib om pall´o parõmb ku komm!
JÄNO-JUSS OM VIISAKAS!
Esä tege Jussilõ kipõ oppusõ, kuis viisakas olla’ ja esä küläliisiga sündsäle kõnõlda’. Kae’, kuis tuu Jussil kõrda lätt!
JÄNO-JUSS TEGE FILMI
Juss tege sõpruga peris pupifilmi. Esä avitas näil tuud kokko säädi!
JÄNO-JUSS TRIIK MÕSSU
Johanna avitas Jussil triikmist är oppi. Kae’, mis tuust vällä tulõ!
JUSSI VAHTSÕ AASTA PLAANI’
Jussi pere arotas, midä nä vahtsõl aastal tõistmuudu võissi tetä.
JÄNO-JUSS OM TANDSULÕVI
Jäno-Juss, timä sõbra’ ja Meie Mees tegevä’ mõtsarahvalõ umbõ hää kontsõrdi!