KÕIK MULTIKA'

JOULULUGU 2006, KOLMAS JAGO. JUSS SAA VÄIKU VELE.
Seokõrd jõud Juss sõpruga kodo tagasi ja sääl uut tedä midägi vahtsõt!
JOULULUGU 2006, TÕNÕ JAGO. JUSS PAKK KINGITÜISI.
Juss löüd poiskõsõ, kiä taht väega pall´o kingitüisi saia’. Üten jouluvanaga kaias, midä poiskõnõ tegeligult taht.
JUSSI ESÄ UNI
MULTIKAS SETO KEELEH: Jussi esä näkk hirmsat unõnäko: Jussi perren oll telek ja kõik kaiva’ tuud!
JUSSIGA LUUDUSÕH. MAR´AH JA SEENEH
MULTIKAS SETO KEELEH: Saat tiidä’, mäntse’ mar´a’ ja seene’ meil kasusõ’ ja mäntsit tohi-i süvvä’.
JOULULUGU 2006, EDIMÄNE JAGO. JUSS OM PÄKÄTS.
Jouluvana kuts Jussi ja sõbra’ hindäle appi, selle et päkätsi’ omma’ puhkusõlõ lännü. Kae’, kuis Juss tuuga toimõ tulõ!
JUSSIGA LUUDUSÕH. VIIKOGO VEEREH.
MULTIKAS SETO KEELEH: Lämmä ilmaga’ tahtva’ kõik vette minnä’, a viikoko piat tundma ja tiidmä ja viih kasusõ’ ka’ taimõkõsõ’ ja ojoso’ kala’.