KÕIK MULTIKA'

JUSS TEGE TRENNI
Ku vanaesä kõnõlõs Jussilõ ja tä sõprulõ, kuis tä noorõst pääst sporti tekk’, sõs tulõ latsil kah tahtminõ trenni tetä’. Johanna tiid, et päält kõvva trenni tulõ kimmähe midägi juvva’!
JUSS JA MARE
Ku Jussi sõprul tulõ ette pall’o tsillokõisi õnnõtuisi, sõs edimält taht Johanna kiirapi kutsu. Õnnõs tiid Juss, et väikeisi hätiga saa esi kah nakkama!
JUSS SUUV EESTI VABARIIGILÕ ÕNNÕ
Ku Mõmmi tekk’ koolin Eesti Vabariigile sündümise päävä kaardi, sõs ei saa’ ka Juss timäst kehvemb olla’. Sõpruga kuun tegevä’ Juss ja Jass Eestile peris uma sündümise päävä kaardi
JUSS KRAAM AITA
Jussi esä om aida kraammisega peris hädän. Õnnõs tulõ tulõva’ Juta hää nõvvoga ja latsõ ja Mõmmi esä suurõ jõvvoga appi.
JUSSI HELKÄJÄ’
Mõmmi näütäs sõprulõ ütte umbõlõ hääd katsõt helkäjidega. Sõs läävä’ latsõ’ ulli kotusõ pääle kelgutama, a õnnõs omma’ näil sälän helkäjidega rõiva’.
JUSSI IMÄ JA ESÄ PULMA-AASTAPÄIV
Juss näge vannu pilte kaiõn, et om hulga pilte, kon näid Jassiga pääl ei olõki! Õnnõs tiidvä’ Mõmmi ja Johanna, et vanõmbidõ pulmapilte pääl ei piäki alati latsi olõma. A Juss ja Jass märkvä’ vällä, kuis tuud muuta!
JUSS LÄTT TARTO MARATONILÕ
Ku Jussi esä taht minnä’ Tarto Maratonilõ, sõs ei saa’ Juss ja sõbra’ kah kodo jäiä’!
JUSS MÄNG LUMÕGA
Ku välän om ilm nii null kraadi ümbre ja lumi nakkas häste kokko, sõs saa välän egätsugutsit lumõmängõ mängi!
JUSS KÄÜ POODIN
Juss käü esäga poodin ja saa teedä’, et rahaga ümbre kävvü om peris lihtsä. Tulõ õnnõ esihindä pääga mõtõlda’!