KÕIK MULTIKA'

JUSS, TIKKÕGA EI VÕI’ MÄNGI!
Juss ehitäs üten Johannaga tekimaja ja tege sinnä valgust künneldega. Oi, a seo oll’ väega halv mõtõ’! Kae’ ja sa saat arvu, mille!
JUSS OPP PALLÕ PILLÕLÕMA
Juss mäng sõpruga parahuisi palli, ku küllä tulõ Feliks. A minkaga tä kohalõ sõit!? Ja miä tä viil kõik tetä’ mõist!? Kae’ multikast, sõs saat teedä’!
JASS KÄÜ HAMBATOHTRÕ MAN. TÕNÕ JAGO.
No’ tulõ Jassil hambatohtrõ tooli pääle istu. Kukki Jass armõduhe pelgäs, ist tä ilosahe imä üsän ja tulõ vällä, et hamba tohtõrdaminõ ei olõki ülearvo hull!
JUSS KÄÜ HAMBATOHTRÕ MAN. EDIMÄNE JAGO.
Jassil nakkas hummogusöögi aigu hammas valutama. Kui kaia’, sõs om nätä’, et täl om mulk hamba seen. Miä no’ külh saa? Tulõ hambatohtrõ mano minnä’!
JUSS LÄTT RATTARALLILÕ
Johanna taht üten Jussiga rattarallilõ minnä’, a kiivrit päähä panda’ ei taha’ tä sukugi. Mõmmi näütäs Johannalõ, mille kiivrit vaia om.
JUSS JA JASS EI KRAAMI’!
Jussil ja Jassil om lännü’ kõrda kõik tarõ’ segi aia’. Kiä no’ kraamma piässi? No muidoki poiskõsõ’ esi’!
JÄNOPERRE PUULPÄIV INNEMBI
Kae’, määne oll’ jänoperre elo 90 aastakka tagasi ja määndsit filme tuul aol tetä’ mõistõti!
JUSS UUT KEVÄJÄT
Juss ja sõbra’ mõtlõsõ’ parahuisi keväjäst, ku tävveste uutmalda ast Jass õkvalt näide unistuisi sisse.
JUSS KÄÜ KUULI KAEMAN
Vahtsõl sügüsel lätt Juss kuuli. A innemb tuud tulõ kävvü koolin kaeman, kas Juss õks passis koolin käümä. Kae’, sõs saat teedä’!