KÕIK MULTIKA'

JETI TÕI JUSSI MORO PÄÄLE KEVÄJÄ
Poisi’ läävä’ Jetit otsma. Nä luutva’, et Jeti tuu näide hoovi pääle tagasi tuu lumõ, mink keväjäne päiv joba är’ sulatanu oll’. A Jeti löüdse Jussi hoovi päält hoobis midägi vahtsõt!
JUSSIGA LUUDUSÕN, KOLMAS JAGO: SUU PÄÄL.
Päält ilosa päävänõsõngu kaemist läävä matkaja’ edesi suud kaema. Tii pääl opva’ matkalidsõ’ mitund asja!
JÄNO-JUSS OPIS INTERNETIOHTO ÄR’ HOITMA!
Juss pruuk umma arvutiaigu ja löüd internetist egätsugutsit põnõvit asju. Esä ja imä piät no’ pall’o seletämä!
JUSS KÄÜ MÄNGUAS’AMUUSÕUMIN
Jussil ja Jassil om niivõrra pall’o mänguasju, et nää’ läävä’ tarto mänguas’amuusõummi kaema, kuis vannu mänguasju tõisilõ näüdädä’.
TIIGRI TEGE FILMI PRESIDENT JUSSIST
Vabariigi aastapääväl mäng jussi klass presidendi vastavõttu. Animatiigri avitas taast filmi kah tetä’!
JUSS KÄÜ TEHNOTSUNGLIN
Miä sõs külh saa, ku Johanna joonistõdu tiigri ello heränes ja Jussi üten sõpruga tehnotsunglihe küllä vii?!
JUSSIGA LUUDUSÕN 2/8. MAR’A’ JA SEENE’
Juss ja sõbra’ opva’ siini ja marju tundma.
JUSSIGA LUUDUSÕN. EDIMÄNE JAGO.
Juss ja sõbra’ mängvä’ Verevä mütsükesega tütärlatsõ muinasjuttu. Tütärlats piät läbi mõtsa vanaimä mano minemä. Tii pääl tulõ tälle appi luudusõ tiijuht ja tii lätt pall’o rõõmsambas!
JUSS TEGE TEATRIT
Koolin tulõ algklassõ tiatrikonkurss! Juss, Johanna ja Mõmmi tahtva’ kah kimmähe näütemängun mängi! Eskina Jass saa hindäle osa!