KÕIK MULTIKA'

JÄNO-JUSS JA MÕMMI OPVA’ INGLÜSE KIILT
Mõmmi piät koolivahe aigu päähä opma üte väega pikä luulõtusõ inglüse keelen. Jussi vanõmba’ oppasõ’ latsilõ, kuis pikki luulõtuisi kergemb oppi om.
JÄNO-JUSSI VÕLOKINGITÜS
Jäno-Juss sai joulukingitüses võloplaadi, miä võtt kõik kullõja’ hindä laulõ sisse!
JUSSI JOULU’ NARVA MUUSÕUMIN
Õkvalt inne joulupühhi saa Juss galeriivaimult teedä’, kuis Narva muusõumi galeriin ja kandsin joulupühhi peetäs!
JUSS JA EESTI RAHVA MUUSÕUM
Esä käve Eesti Rahva Muusõumi juubõlil ja tä kõnõlõs Jussilõ, Jassilõ ja näide sõprulõ nii pallo põnõvat, et latsõ’ tahtva’ kimmähe esi’ kah Eesti Rahva Muusõummi minnä’.
JÄNO-JUSS ILONI IMEMAAL
Ku Jass joonistama nakkas, sõs või egätsugumast nalla saia’. Nii om seokõd kah, ku Jass ja Juss löüdvä hinnäst üten imä ja esäga Iloni Imemaalt!
JUSS KÄÜ TARTO LIINAMUUSÕUMIN
Edimäst kõrda elon saa Juss peris kaitsja vaimuga kokko. Kon? No muidoki Tarto Liinamuusõumin!
JUSS KÄÜ KURGJA TALOMUUSÕUMIN
Juss ja Jass läävä’ Kurgja talomuusõummi kaema ja saava’ teedä’, kiä oll’ Carl Robert Jakobson.
JUSS OPP KADRIORO KUNSTIMUUSÕUMIN PILDIKIILT
Juss ja Jass tahtva’ teedä’, kuis pildikiilt oppi’. Kadrioro kunstimuusõumin saava’ nä kokko lossidaamiga, kiä oppaski Jussilõ ja Jassilõ pildikeele selges.
JUSS KAITS LÄÄNEMERD
Juss ja Jass saava’ rannan meretiidläsega kokko ja tuu kõnõlõs näile Läänemere kottalõ pall’o põnõvat. Kuun avitasõ’ nä ka tõisil Läänemerd parõmbahe hoita.