KÕIK MULTIKA'

JUSSI MÄRDIPÄIV
Juss ja Jass uutva’ märdisantõ, a ussõ takan omma’ hoobis... PARDSISANDI’! Kae’, miä tuust sõs saa!
KAS JUSS OM ÜTSINDÄ KOTON?
Johanna es tiiäki, et Juss ja Jass olõ-i ilmangi ütsindä koton olnu. A kuis tulõ olla’ ja midä piät tiidmä, ku olõt ütsindä koton?
JUSS LÄTT TALLI
Juss ja Jass saava’ teedä’, et Mõmmi käü hobõssidõga mängmän! Muidoki tahtva’ nä Mõmmiga talli üten minnä’! Kae’, miä nä kõik teedä’ saava’!
JUSSI HERBAARIUM
Jussil om tarvis väiku puulehe-herbaarium tetä’, a tuus tulõ edimält puiõ lehti kor’ada’. Kae’, mändsit puid Juss opp!
JUSSI SUUR PÄÄMÕSU
Päält sanna saa selges, et latsilõ omma’ päähä väiku’ mutuka’ tegünü’. Kas tõtõstõ omma naa’ täi’ ja kuis naist vallalõ saia’? Muidoki tulõ no’ sanna tagasi minnä’
JUSS PIDÄ LUGÕMISPÄIVIKUT
Näütäs niimuudu, et Juss om suvõl veidü’ raamatit lugõnu. Kae’, miä Juss tege, et lugõmispäivik õks kõrda saassi!
JUSS MÄNG PUUTI, 2/2
Juss ja sõbra’ saava’ teedä’, määne om hää kaupmiis ja miä piät puuti minnen tiidmä.
JUSS MÄNG PUUTI, 1/2
Ku Juss nakkas ummi sõpruga puuti mängmä, sõs tahtva’ nii Johanna ku Mõmmi mõlõmba’ kaupmehe’ olla’. Üts näist mäng halva kaupmiist, tõnõ hääd. Kae’ kah ja ütle, kumb om halv, kumb hää?
JUSS HIIT LÕUNAT
Juss ja sõbra’ läävä’ vanaesä mano’ savvusanna. Vanaesä kõnõlõs näile kõkkõ, midä sannan käümisest, lõuna pildmisõst ja vihtmisõst tiidmä piät!