KÕIK MULTIKA'

JUSS JA KITUPUNN
Jass tsehkendäs paprõ pääle mändsegi andsagu tegeläse, kinka Juss kõrraga är’ tund. Taa om jo Kitupunn! Juss kõnõlõs sõs jassilõ, midä Kitupunn häie latsiga tege.
JÄNO-JUSS KÄÜ EESTI VABAÕHUMUUSÕUMIN
Jussi klass lätt opireisile eesti vabaõhumuusõummi. Muidoki taht Jass kah üten minnä’. Arva’ är’, kiä om muusõumi opireisi juht!
JUSSIGA LUUDUSÕN 7/8. LUUDUSKAITSÕALA’.
Juss ja Jass mängvä’ parahuisi välän palli, ku küllä tulõ uno Mati. Tä tüütäs luuduskaitsõala pääl ja kõnõlõs poiskõisilõ pall’o põnõvat.
JUSSIGA LUUDUSÕN. KUVVÕS JAGO. VII VEEREN.
Om illos rannailm ja Juss om üten sõpruga muidoki vii veeren. Tulõ vällä, et tan om asju, midä piät tiidmä!
JUSS OPP VÄLLÄN TULÕTEGEMIST
Ku mõtsan tuld tetäs, piät väega ette kaema. Juss ja sõbra’ saava’ teedä’, kuis mõtsan tuld tetäs.
FOORIPOISKÕNÕ OPPAS JUSSILÕ RAUDTIIOHUTUST
Jussi hoovi pääl mängitäs raudtiiülesõitu. Jass arvas, et juss ei tiiä’ täpsähe, kuis hinnäst raudtii pääl üllen pitä’. Õnnõs om mõmmil üten fooripoiskõsõ kingitü raamat, kon om täpsähe kirän, kuis raudtii pääl olla’!
JUSSIGA LUUDUSÕN, NELÄS JAGO. EESTI KÕGÕ-KÕGÕ...
Rabatorni man tahtva’ Juss ja sõbra’ teedä’ Eesti esieräliidsist eläjist. Luudusõ juht avitas näid hää meelega!
JUSS EHITÄS ROBODI
Mõmmi kuuld põnõvast robotiide ehitämise võistlusõst. Muidoki tahtva’ Juss ja Johanna üten Mõmmiga tuust ossa võtta!
JUSS SAA PANDAKAHRUGA TUTVAS
Jussil tulõ Johannaga kirota’ järgmädses pääväs referaat pandakahrust. Esä näütäs, kuis Internetist kipõstõ teedüst löüdä’.