KÕIK MULTIKA'

JUSSI LUMÕTSÕÕRIRADA
Jussi maakoton om nädälivaihtusõl maaha tulnu paks lumi ja esäle tulõ hää mõtõ’: teemi lumõtsõõriraa!
JUSS JA TELEKAS
Jäno-Jussi esä näkk’ hirmsat unõnäko: Jussi perren oll’ telek ja kõik kaiva’ tuud!!!
JUSSI JOULUIME’. NELÄS JAGO.
Päält tähtsiid tegemiisi om jäl’ aig kodo minnä’. Joulu’ omma’ jo kõrraga käen! Kas Jussilõ õks tulõ peris jouluvana? Kae’ perrä!
JUSSI JOULUIME’. KOLMAS JAGO.
Juss ja timä sõbra’ tegevä’ kõik tuu hääs, et neo’ joulu’ läässi müüdä ilma tulõkur’alda!
JUSSI JOULUIME’. TÕNÕ JAGO.
Jussi ja tä sõpru tarkust ja kipõt avitamist om vaia ütele väikulõ tütrigulõ, timä imäle ja vanaesäle, selle et nä kõik piät õnnõligult joulupidos kodo joudma
JUSSI JOULUIME’. EDIMÄNE JAGO.
Jussi klass om parahuisi joululaadu pääl, ku Jouluvana pallõs Jussi ja sõpru api. Kõik õnnõtusõ’, miä joulu aigu tulla’ võiva’, tulõ är’ hoita!
JUSS LINDÄS KUU PÄÄLE, NELÄS JAGO. JUSS TULÕ KODO TAGASI.
Juss ja timä sõbra’ üten tegeläisiga Marsi päält pästvä’ kuulasõ’ hirmsa kõtuvalu käest är’. Päält tuud tulõ Jussil ja sõprul õks kodo Maa pääle tagasi minnä’.
JUSS LINDAS KUU PÄÄLE, KOLMAS JAGO. VÄLLÄMÄRGOTAJA KATA.
Juss ja sõbra’ ei saa’ viil Kuu päält minemä - niipall’o huvitav om sääl! No’ saava’ nä kokko kuutütärlatsõ, Vällämärgotaja Kataga, kiä mõist leibä kütsä’ ja saa kogoni võiutegemisega hakkama!
JUSS LINDÄS KUU PÄÄLE. TÕNÕ JAGO. MEHILÄSE’.
Ku Villu Kuu pääl kingitüisi nakkas jagama, tulõ vällä, et üten kohvriga om Maa päält üten tulnu terve mehiläsepere. Teno Johannalõ saava’ mehiläse’ Kuu pääle elämä jäiä’.