KÕIK MULTIKA'

MÄRDIKUU TÕNÕ PÜHAPÄIV OM ESÄPÄIV
Märdikuu tõnõ pühäpäiv om esäpäiv. Esäpäiv om ka lipupäiv. Panõ’ esäpääväl lipp vällä!
JUSS LINDÄS KUU PÄÄLE. EDIMÄNE JAGO.
Juss lätt Puraski-Villulõ appi, et tuu saassi uma kodo, Kuu pääle tagasi linnada’. A ku Villu sõit Kuu pääle, saa-i sõs Juss ja sõbra’ kah minemäldä jättä!
JUSS SAA KATSA-AASTADSÕS
Jussil om plaan sündümisepäävä aigu küläliisi vasta võtta’ nigu restoraanin. Imä tulõ Jussilõ appi ja kõik lätt väega ilosahe!
JUSS UUT KOOLIVAIHT
Õkvalt om käen koolivaih ja Juss ei taha’ inne vällä mängmä minnä’, ku veerändihinde’ teedä’... Mõmmi avitas Jussi ja nii saa Juss sõski vällä minnä’.
JUSS SPORDIPÄIV
Jussi koolin om spordipäiv. Plaanin om teedüsjuuskminõ ja 400 miitre juuskminõ. Kiä võit ja kiä kaotas? Kae’, kuis Jussil lätt!
JUSS OPP OHO IIST PAKKU MINEMÄ
Juss ja sõbra’ har’otasõ’ oho iist pakkuminemist. Mändse numbri pääle helistä’, ku midägi juhtunu om? Ja midä sõs kõnõlda’?
MÕMMI SÕSARA SALAHUS
Juss, Johanna ja Jass saava’ teedä’, kuis Mõmmi sõsarast Mõmmi sõsar sai.
JUSSI TARÕ VAHTSÕNÕ TAPÕT
Juss ja Jass käävä’ ehitüspoodin ja valisõ’ hindä tarrõ vahtsõ tapõdi. Miä tuu bordüür sääne om ja kuis tuu tapõdi pandminõ sõs ummõhtõgi käü? Õnnõs Jussi ja Jassi esä tiid.
JUSS OM KUNSTNIK
Mõmmi imä ja Johanna läävä’ Jussilõ küllä ja võtva’ hulga värve üten. Kae’, miä Juss ja sõbra’ värvega tetä’ mõistva!