KÕIK MULTIKA'

JUSS LÄTT LATS JA PERE’ MESSILE
Jussil om kimmäs plaan messile minnä’, a päähä ei tulõ’ üttegi hääd mõtõt. Õnnõs tiid Mõmmi, miä messil tetä’ tulõ!
JUSS JA JASS OPVA’ MÄRKE
Ummõhtõgi kõrd om ka imä tarõ segi ajanu! A sõs tulõ vällä, et imä sort hoobis mõssu ja poisi’ läävä’ tälle appi.
JUSSI IJÄTUSEPIDO
Õkvalt tulõ aig jäl’ liina kuuli minnä’. Suvõ lõpõtusõs pidä Juss sõpruga viil üte mõnsa ijätüsepido maaha.
JUSSI EDIMÄNE KOOLIPÄIV
Juss om no’ koolilats ja õkvalt tulõgi kätte timä edimäne koolipäiv. Taa om põnnõv päiv, kae’ sa kah!
JUSSI KOOLITII
Edimäne koolipäiv om õkvalt käen ja tuuperäst kaes Juss üten vanõmbiga uma koolitii üle. Sõs om teedä’, mändse’ oho’ koolitii pääl omma’.
JUSSI VAHTSÕNÕ MÄNGUMAJA
Jussi ja Jassi vana mängumaja om näile katõlõ tsillokõnõ. Näile om suurõmbat mängumajja vaia ja esä kaes näile sõs sändse mängumaja, mille poisi’ piät esi’ kokko pandma.
JUSS SÄÄD HINNÄST KOOLIS VALMIS
Juss saa teedä’, et hindä koolis valmispandminõ tähendäs päält vihke ostmisõ viil muud kah. Näütüses tulõ hindäle valmis kaia’ koolinkäümise rõiva’!
JUSS PÄST PÄÄSLÄSEPOIGA
Jussi kodomaja külest sattõ pääsläisi pesä alla. Miä no’ külh saa? Kuis pääsläisi avita’ saa? Jussi esä tiid, kost api saia’!
JUSS MÄNG PUPPÕGA
Juss ja sõbra’ mängvä’ puppõga ja Mõmmi nakkas näile muinasjuttu kõnõlõma. Pia omma’ Juss ja sõbra’ kõik muinasjutu tegeläse’!