KÕIK MULTIKA'

MA OLÕ JUSS!
Juss kõnõlõs hindäst, kiä tä sääne om ja kiä timä sõbra’ omma’, kon timä eläs ja midä tä tetä armastas.
JUSS LÄTT RANDA
Vanaesä seletäs Jussilõ, kuis saassi kõik kõrraga üten auton randa sõita’. Juss kullõs sõpruga vanaessä ja löüd, et niimuudu taa asi ei passi’. A mille? Kae multikat ja saat teedä’!
JÄNO-JUSS KORJAS MÄLEHTÜISI
Jaaniõdagu kõnõlõsõ’ kõik mälestüisi tuust aost, ku nä viil peris väikese’ olli’. Mändse’ Su’ mälestüse’ omma’?
JUSSI JAANIPÄIV
Jussi esä plaan vana kuuri tükest jaanitulõ tetä. Ku tä kuuri lahk, juhtus täl väiku õnnõtus ja sõs om külh hää, et Mõmmi tiid täpsehe, miä tetä’!
JUSS JA JAAK
Ilm om väega lämmi ja Mõmmi taht tõisilõ näüdätä, kuis "pääkat" hüpätäs. A Juss ei lupa’, selle et tä tiid, miä juhtu Johanna esäga.
JÄNO-JUSS RAAMADUKOGON
Jussi esä piät raamadukogon käümä ja Juss sõpruga lätt üten. Es olõs mõistnu arvadagi, et raamadukogo om nii põnnõv kotus!
JUSS SÜÜ PULKÕGA
Täämbä ei süü Juss ja Jass uman koton. Esäle tull’ mõtõ’ minnä’ Hiina muudu süüke pruuvma. Oi, a nuu’ omma’ hoobis esisugumadsõ’ söögi’!
JUSSI KAARDIPAIK
Taan multika jaon omma kõik kotussõ’ kaartõ täüs: Juss ja sõbra’ joonistasõ’ Maritalõ varandusõ kaardi, a Jussi esä piät Marita esäle tiikaardi saatma. Kae’, kuis nä tuud tegevä’!
JASS KÄÜ LATSIKLUBIN
Juss lätt sügüse kuuli ja Jass ei taha’ kah inämb kõik aig koton istu. Jänopere lätt ütenkuun kaema, miä latsiklubin tetäs ja kas Jass sääl kah kävvü saassi.