JUSS OPP PÕNÕVIT ASJO

JÄNO-JUSS PERRE RAHVA E-ÜLELUGÕMINÕ
Koolivaheaigu löüd Juss postkastist tähtsä paprõ, miä kõnõlõs rahva ülelugõmisõst. No’ tahtva’ Juss, Jass ja Johanna kah hinnäst üle lukõ’!
JUSS KAES PÕLLOTÜÜMASSINIT
Juss ja Jass mängvä’ vanaesäga traktorimängo, a vanaesä ei usu’, et säändse’ massina’ olõman omma’, nigu poiskõsõ’ kõnõlõsõ’. Jänopere lätt kõik kuun tuud põllomajandusnäütüsele kaema.
JÄNO-JUSS TARTO MÄNGUASAMUUSÕUMI TIATRIMAJAN
Mis sis saa, ku Jass taht minnä’ tiatrihe, a Juss hoobis muusõummi? Imä ütles, et minnä’ saa mõlõmbahe kõrraga!
JÄNO-JUSS KÄÜ KORKEASAARI ELÄJÄAIAN
Kae’, kuis Jussi pere’ trehväs Korkeasaari eläjäaida ja midä kõkkõ nä sääl nägevä!
JÄNO-JUSS JA MÕMMI OPVA’ INGLÜSE KIILT
Mõmmi piät koolivahe aigu päähä opma üte väega pikä luulõtusõ inglüse keelen. Jussi vanõmba’ oppasõ’ latsilõ, kuis pikki luulõtuisi kergemb oppi om.
JUSS JA EESTI RAHVA MUUSÕUM
Esä käve Eesti Rahva Muusõumi juubõlil ja tä kõnõlõs Jussilõ, Jassilõ ja näide sõprulõ nii pallo põnõvat, et latsõ’ tahtva’ kimmähe esi’ kah Eesti Rahva Muusõummi minnä’.
JÄNO-JUSS ILONI IMEMAAL
Ku Jass joonistama nakkas, sõs või egätsugumast nalla saia’. Nii om seokõd kah, ku Jass ja Juss löüdvä hinnäst üten imä ja esäga Iloni Imemaalt!
JUSS KÄÜ TARTO LIINAMUUSÕUMIN
Edimäst kõrda elon saa Juss peris kaitsja vaimuga kokko. Kon? No muidoki Tarto Liinamuusõumin!
JUSS KÄÜ KURGJA TALOMUUSÕUMIN
Juss ja Jass läävä’ Kurgja talomuusõummi kaema ja saava’ teedä’, kiä oll’ Carl Robert Jakobson.