JUSSI JOULU’

JUSSI JA JASSI PIPÕRKOOGIMAJA
Jass taht, et päkädsi’ iks kimmähe tulnu. Tuu jaos tulõ päkätsile tetä’ pipõrkoogimaja!
JÄNO-JUSSI VÕLOKINGITÜS
Jäno-Juss sai joulukingitüses võloplaadi, miä võtt kõik kullõja’ hindä laulõ sisse!
JUSSI JOULU’ NARVA MUUSÕUMIN
Õkvalt inne joulupühhi saa Juss galeriivaimult teedä’, kuis Narva muusõumi galeriin ja kandsin joulupühhi peetäs!
JUSSI JOULUIME’. NELÄS JAGO.
Päält tähtsiid tegemiisi om jäl’ aig kodo minnä’. Joulu’ omma’ jo kõrraga käen! Kas Jussilõ õks tulõ peris jouluvana? Kae’ perrä!
JUSSI JOULUIME’. KOLMAS JAGO.
Juss ja timä sõbra’ tegevä’ kõik tuu hääs, et neo’ joulu’ läässi müüdä ilma tulõkur’alda!
JUSSI JOULUIME’. TÕNÕ JAGO.
Jussi ja tä sõpru tarkust ja kipõt avitamist om vaia ütele väikulõ tütrigulõ, timä imäle ja vanaesäle, selle et nä kõik piät õnnõligult joulupidos kodo joudma
JUSSI JOULUIME’. EDIMÄNE JAGO.
Jussi klass om parahuisi joululaadu pääl, ku Jouluvana pallõs Jussi ja sõpru api. Kõik õnnõtusõ’, miä joulu aigu tulla’ võiva’, tulõ är’ hoita!
JOULULUGU. KOLMAS JAGO: JUSSI JOULUÕDAK
Jouluõdak om õks tuu aig, kon terve pere saa koton suurõ kuusõ man kokko. Jussilõ tulõ viil jouluvanagi küllä!
JUSSI JOULULUGU, TÕÕNÕ JAGO: JUSS TREHVÄS KUUMEISTRIIDE MANO
Juss om õks tiidnü, et kuu om suur juustutükk taivan. Ku tä jouluvanaga sõitman käü, saa tä teedä’, et kuu om juustust õks muinasjutumaal ja peris kuu om hoobis midägi muud.