JUSS SÜÜ

JUSS SÜÜ METT
Vanaesä ja vanaimä kõnõlõsõ’ poiskõisilõ, kuis mesi häitsmide päält poiskõisi tsäi sisse joud ja kuis mehiläisi pidämine käü.
JUSS TEGE UBINAMAHLA
Juss ja Jass saava’ teedä’, et vanaesä mõist peris esi’ ubinamahla tetä’. A inne mahlateko tulõ edimält ubina’ kokko kor’ada’!
JÄNO-JUSSI LEEVÄTUNN
Jäno-Juss kõnõlõs umilõ koolisõbrulõ pall´o põnõvat Eesti rüäleeväst.
JUSS OTS PÄÄSLÄSEMÄRKI
Ku Juss ja Jass poodin munapühis söögikraami ostva’, saava’ nä kokko pääsläsega, kiä eläs söögikraami karpõ pääl. Kae’, midä latsõ’ päält tuud ütenkuun edesi teivä’.
JUSS JA JÄÄKAS
Jussi imä ja Juta arotasõ’ parasjagu põnõvit dieete, ku tulõ Jussi esä ja ütles, et dieet ei avita’, tulõ hoobis tervüsligult süvvä’. Täl om üten raamat, kost Juss löüd paar vahtsõt sõpra!
JUSS JUU PIIMÄ
Juss ei taha’ joba mitu aastakka piimä juvva’. A Johanna tiid, kuis Jussilõ jäl’ piim miildümä nakkas!
JUSS TEGE KLAABUGA KEEKSI
Klaabu oppas Jussilõ, kuis koton väega lihtsäle hüvvä keeksi saa tetä’. Proovi’ esi’ kah taad üten imäga!
JASS SÜÜ MASSINIT
Ütski võiuleib ei lää’ Jassi kõttu inne, ku tuu Mõmmi oppuse perrä võiuleevämassinis tetäs. Kae’, kuis tuu käü!
JUSS SÜÜ JOGURTIT
Esä kõnõlõs Jussilõ, kuimuudu jogurt hainamaa päält peräkõrd lavva pääle topsi sisse saa ja kuimuudu Lydia sinnä putus.