JUSS PIDÄ TÄHTPÄIVI

JUSSI MÄRDIPÄIV
Juss ja Jass uutva’ märdisantõ, a ussõ takan omma’ hoobis... PARDSISANDI’! Kae’, miä tuust sõs saa!
JOHANNA SÜNDÜMISE PÄIV
Johannal on murõ: tä taht umal sünnüpääval tetä’ piraatõ pito, a ütsindä jo kõkkõ ei jõvva’!
JUSSI OPPAJA SÜNDÜMISE PÄIV
Jussi ja Johanna oppajal om sündümise päiv õkvalt inne suvõaigu kooli perämäidsil päivil. Muidoki plaanva’ latsõ’ oppajalõ tuul pääväl esieränis pall’o rõõmu tetä’.
MÄRDIKUU TÕNÕ PÜHAPÄIV OM ESÄPÄIV
Märdikuu tõnõ pühäpäiv om esäpäiv. Esäpäiv om ka lipupäiv. Panõ’ esäpääväl lipp vällä!
JUSS SAA KATSA-AASTADSÕS
Jussil om plaan sündümisepäävä aigu küläliisi vasta võtta’ nigu restoraanin. Imä tulõ Jussilõ appi ja kõik lätt väega ilosahe!
JÄNO-JUSS KORJAS MÄLEHTÜISI
Jaaniõdagu kõnõlõsõ’ kõik mälestüisi tuust aost, ku nä viil peris väikese’ olli’. Mändse’ Su’ mälestüse’ omma’?
JUSSI JAANIPÄIV
Jussi esä plaan vana kuuri tükest jaanitulõ tetä. Ku tä kuuri lahk, juhtus täl väiku õnnõtus ja sõs om külh hää, et Mõmmi tiid täpsehe, miä tetä’!
JUSS SUUV EESTI VABARIIGILÕ ÕNNÕ
Ku Mõmmi tekk’ koolin Eesti Vabariigile sündümise päävä kaardi, sõs ei saa’ ka Juss timäst kehvemb olla’. Sõpruga kuun tegevä’ Juss ja Jass Eestile peris uma sündümise päävä kaardi
JUSSI IMÄ JA ESÄ PULMA-AASTAPÄIV
Juss näge vannu pilte kaiõn, et om hulga pilte, kon näid Jassiga pääl ei olõki! Õnnõs tiidvä’ Mõmmi ja Johanna, et vanõmbidõ pulmapilte pääl ei piäki alati latsi olõma. A Juss ja Jass märkvä’ vällä, kuis tuud muuta!