JUSSI PÕNÕVA’ JUHTUMISÕ’

JUSS JA JASS KÄÄVÄ’ PUKANUTAL KÜLÄN
Juss ja Jass lugõva’ raamadut ja kõrraga omma’ nä esi’ kesk raamadujuttu! Üten Pukanutaga avitasõ’ nä väikut libligu vaglakõist.
JUSS LÄTT AIAPIDOLÕ
Jussi pere’ käü kooli lähkün jalutaman ja sääl tulõ imäle hää mõtõ’ kaia ilosat aianäütüst liinamüürü veeren.
JUSS OM UURMISÕMEISTRI
Juss ja Jass piät suurõ ärkaomisõ müsteeriümi är’ klaarma: Mõmmi varandusõkirst om kaonu! Määne varandus Mõmmil sääl seen oll’ ja kas varandusõkirst õks löütäs üles? Kae’ ja saat teedä’!
JUSS KÕNÕLÕS JASSILÕ UNÕJUTTU
Suvõüü’ omma’ niipall’o valgõ’, et Jass ei taha’ magalõ jäiä’. Tä taht hoobis, et Juss tälle unõjuttu kõnõlnu. Kullõ’ sa’ kah Jussi unõjuttu!
JUSS JA KITUPUNN
Jass tsehkendäs paprõ pääle mändsegi andsagu tegeläse, kinka Juss kõrraga är’ tund. Taa om jo Kitupunn! Juss kõnõlõs sõs jassilõ, midä Kitupunn häie latsiga tege.
JUSS TEGE TEATRIT
Koolin tulõ algklassõ tiatrikonkurss! Juss, Johanna ja Mõmmi tahtva’ kah kimmähe näütemängun mängi! Eskina Jass saa hindäle osa!
JUSS JA TELEKAS
Jäno-Jussi esä näkk’ hirmsat unõnäko: Jussi perren oll’ telek ja kõik kaiva’ tuud!!!
JUSS LINDÄS KUU PÄÄLE. EDIMÄNE JAGO.
Juss lätt Puraski-Villulõ appi, et tuu saassi uma kodo, Kuu pääle tagasi linnada’. A ku Villu sõit Kuu pääle, saa-i sõs Juss ja sõbra’ kah minemäldä jättä!
JUSS UUT KOOLIVAIHT
Õkvalt om käen koolivaih ja Juss ei taha’ inne vällä mängmä minnä’, ku veerändihinde’ teedä’... Mõmmi avitas Jussi ja nii saa Juss sõski vällä minnä’.