JUSS TEGE SPORTI JA HOIT TERVÜST

JUSS JA JASS MÄNGVÄ’ HAMBATOHTRI MAN
Minna kõnõlas poiskõisilõ, ku lahe timä hambatohtri om ja Juss ni Jass tahtva’ õkva Minna hambatohtri mano minnä’.
JÄNO-JUSS TIID, ET SPORT HOIT TERVE’!
Juss kõnõlõs Jesperile, kuis tä ummist haiguisist võitu sai. Kae’ ja saa’ sa kah teedä’!
JUSS EI LÄÄ’ ÜTSINDÄ IJÄ PÄÄLE!
Kae’, miä juhtu Mõmmiga, ku tä ütsindä lumbiijä pääle läts´! Kullõ’, midä latsõ’ tuust opõ’.
JUSSI SPORDILAAGRI
Juss taht sama häste hüpädä’ ku kunn! Imä arvas, et kunna kaemisõst parõmb om tetä’ läbi üts väiku spordilaagri. Kae’, miä tuust vällä tull!
JÄNO-JUSSI SUUSATUNN
Jussil tulõ suusatunn ja Jass taht kah kimmähe üten minnä’. Kae’, miä tuust vällä tulõ!
JUSSI SUUR PÄÄMÕSU
Päält sanna saa selges, et latsilõ omma’ päähä väiku’ mutuka’ tegünü’. Kas tõtõstõ omma naa’ täi’ ja kuis naist vallalõ saia’? Muidoki tulõ no’ sanna tagasi minnä’
JUSS SPORDIPÄIV
Jussi koolin om spordipäiv. Plaanin om teedüsjuuskminõ ja 400 miitre juuskminõ. Kiä võit ja kiä kaotas? Kae’, kuis Jussil lätt!
JUSS OPP OHO IIST PAKKU MINEMÄ
Juss ja sõbra’ har’otasõ’ oho iist pakkuminemist. Mändse numbri pääle helistä’, ku midägi juhtunu om? Ja midä sõs kõnõlda’?
JASS KÄÜ HAMBATOHTRÕ MAN. TÕNÕ JAGO.
No’ tulõ Jassil hambatohtrõ tooli pääle istu. Kukki Jass armõduhe pelgäs, ist tä ilosahe imä üsän ja tulõ vällä, et hamba tohtõrdaminõ ei olõki ülearvo hull!