JUSS TIID, KUIS OHTO ÄR’ HOITA’ JA PÄSTÄ’

POLITSEI OM SU’ SÕBÕR
Minna kõnõlõs poiskõisilõ, kuis tä kaoma läts ja kuis tä sõs teedä’ sai, et politsei om latsi sõbõr!
JÄNO-JUSS OM VII VEEREN
Jäno-Juss opp üten sõpruga ohutulõ vii veeren aigo viitmä!
JUSS OPPAS VILLULÕ MAAL KUULIMINEKIT
Villu taht naada’ maakoolin käümä ja tuuperäst oppasõ’ Juss ja sõbra’ tälle, kuis maal koolitii pääl kõrraligult käümä piät.
JUSS LÄÄ-I’ ÜTSINDÄ VII VIIRDE MÄNGMÄ!
Ka kodoaia lumbi’ omma’ latsi jaos väega ohtligu’. Kae’, kuis Jussi pere’ viisilmä’ hindä jaos kimmäs tekk´!
JUSS OPP VÄLLÄN TULÕTEGEMIST
Ku mõtsan tuld tetäs, piät väega ette kaema. Juss ja sõbra’ saava’ teedä’, kuis mõtsan tuld tetäs.
FOORIPOISKÕNÕ OPPAS JUSSILÕ RAUDTIIOHUTUST
Jussi hoovi pääl mängitäs raudtiiülesõitu. Jass arvas, et juss ei tiiä’ täpsähe, kuis hinnäst raudtii pääl üllen pitä’. Õnnõs om mõmmil üten fooripoiskõsõ kingitü raamat, kon om täpsähe kirän, kuis raudtii pääl olla’!
JUSSI KOOLITII
Edimäne koolipäiv om õkvalt käen ja tuuperäst kaes Juss üten vanõmbiga uma koolitii üle. Sõs om teedä’, mändse’ oho’ koolitii pääl omma’.
JUSS LÄTT RANDA
Vanaesä seletäs Jussilõ, kuis saassi kõik kõrraga üten auton randa sõita’. Juss kullõs sõpruga vanaessä ja löüd, et niimuudu taa asi ei passi’. A mille? Kae multikat ja saat teedä’!
JUSS JA JAAK
Ilm om väega lämmi ja Mõmmi taht tõisilõ näüdätä, kuis "pääkat" hüpätäs. A Juss ei lupa’, selle et tä tiid, miä juhtu Johanna esäga.