JUSS TUND JA HOIT LUUDUST

JUSS AVITAS KUNNÕ ÜLE TII
Jussilõ ja Jassilõ tege murõt, kuis kunna’ oholda’ umma kodolumpi jõvvassi. Õnnõs tulõ näile küllä Enn, kiä tiid, kuis!
JUSS JA TAARAAUTOMAAT
Juss ja Jass kõnõlõsõ’ Johannaga, kuis näide koton putliid ja pakõndiid kor’atas. Nä saava’ tutvas Kaupoga, kiä kõnõlõs, miä putliide ja purkõga päält taaraautomaati viimist edesi juhtus.
JUSS KAES LAUDAPÄÄSLAST
Ku Jass näge kodohoovin seo keväjä edimäist laudapääsläst, taht tä pääsläisi kotsilõ rohkõmb teedä’ saia’.
JÄNO-JUSS OPP MATKAMÄNGURAA PÄÄL LUUDUST KAEMA
Kae’, juis Pokumaa matkamängorada avit´ Jussil ja Jassil luudusõst pall´o põnõvit asjo löüdä’!
JUSS MÕTSAKASVÕ MAN
Päält lõunasüüki taht Jass joonista’. A kuis mõtsast pleiätsit löüdä’? Kae’ ja saat pall´o muudki teedä’!
JUSS OPP NIIDÜHAINO
Päält sanna paistus imäle, et Juss ja Jass omma’ nigu väiku’ poku’. No’ tahtva’ poisi’ minnä’ Pokumaalõ, sinnä’, kon poku’ eläse’! Pokumaal lätt niidühaino opminõ edesi. Kae’, midä põnõvat Jäno-Juss teedä’ saa!
JUSS KAITS LÄÄNEMERD
Juss ja Jass saava’ rannan meretiidläsega kokko ja tuu kõnõlõs näile Läänemere kottalõ pall’o põnõvat. Kuun avitasõ’ nä ka tõisil Läänemerd parõmbahe hoita.
JUSS LÄTT TALLI
Juss ja Jass saava’ teedä’, et Mõmmi käü hobõssidõga mängmän! Muidoki tahtva’ nä Mõmmiga talli üten minnä’! Kae’, miä nä kõik teedä’ saava’!
JUSSI HERBAARIUM
Jussil om tarvis väiku puulehe-herbaarium tetä’, a tuus tulõ edimält puiõ lehti kor’ada’. Kae’, mändsit puid Juss opp!