KÕIK MULTIKA'

JUSS JA JASS KÄÄVÄ’ PUKANUTAL KÜLÄN
Juss ja Jass lugõva’ raamadut ja kõrraga omma’ nä esi’ kesk raamadujuttu! Üten Pukanutaga avitasõ’ nä väikut libligu vaglakõist.
JUSS AVITAS KUNNÕ ÜLE TII
Jussilõ ja Jassilõ tege murõt, kuis kunna’ oholda’ umma kodolumpi jõvvassi. Õnnõs tulõ näile küllä Enn, kiä tiid, kuis!
JUSS JA TAARAAUTOMAAT
Juss ja Jass kõnõlõsõ’ Johannaga, kuis näide koton putliid ja pakõndiid kor’atas. Nä saava’ tutvas Kaupoga, kiä kõnõlõs, miä putliide ja purkõga päält taaraautomaati viimist edesi juhtus.
JÄNO-JUSSI VÄIKU HÄÄTEGO
Juss püüd egä päiv midägi hääd tetä’. Jussi sõbra’ arvasõ’ et tuu om väega hää mõtõ. A määne tego kõlbas häästeos?
POLITSEI OM SU’ SÕBÕR
Minna kõnõlõs poiskõisilõ, kuis tä kaoma läts ja kuis tä sõs teedä’ sai, et politsei om latsi sõbõr!
JÄNO-JUSS PERRE RAHVA E-ÜLELUGÕMINÕ
Koolivaheaigu löüd Juss postkastist tähtsä paprõ, miä kõnõlõs rahva ülelugõmisõst. No’ tahtva’ Juss, Jass ja Johanna kah hinnäst üle lukõ’!
JUSS AVITAS MINNAL KIROTAMIST OPPI’
MULTIKAS SETO KEELEH: Juss ja Mõmmi avitasõ’ Minnal lõbosahe kirotamma oppi.
JUSS KAES PÕLLOTÜÜMASSINIT
Juss ja Jass mängvä’ vanaesäga traktorimängo, a vanaesä ei usu’, et säändse’ massina’ olõman omma’, nigu poiskõsõ’ kõnõlõsõ’. Jänopere lätt kõik kuun tuud põllomajandusnäütüsele kaema.
JUSS K’AU KALAMEHEGA MERE PÄÄL
MULTIKAS SETO KEELEH: Johanna kuts Jussi ja Jassi uma vanavanõmpidõ mano Saarõmaalõ küllä. Poiskõsõ’ läävä’ üten kaluriga mere pääle!