Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KULTUURILOOLISED ISIKUD
Helle Abel
Helle Abel - koolmeister, seltsitegelane
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Peter Abel
Peter Abel - koolmeister, meeskoori asutaja
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Roland A(a)bel
Roland A(a)bel (1904 - 1989)- seltsitegelane, raamatukaupmees, bibliofiil
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Adam Arras
Adam Arras - koolmeister, dirigent
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Erika Aland-Vernik
Erika Aland-Vernik ( 1913)- kirjanik ja tekstiilikunstnik
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Elise Aun
Elise Aun (1863 - 1932)- luuletaja
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Gustav Daniel
Gustav Daniel - põllumees, seltsitegelane
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Adolf Daniel
Adolf Daniel - koolmeister, seltsitegelane
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Oskar Daniel
Oskar Daniel (1874 - 1945) - metsandusteadlane
• Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Kasesalu, H. Professor Oskar Daniel : elu ja töö. Eessõna K. Ilmet. Painküla, 2004
• Margus, M. Oskar Daniel 120. - Mets ja Puu, 1994, nr 2/3
• Meikar, T. Tartu Ülikooli metsaosakonna õppejõud professor Oskar Daniel. - TÜ ajaloo küsimusi XXV. Trt., 1991
• Mets ja metsandus Eestis - Oskar Daniel. Koost. V. Runnel. Tartu, 2001
 
Johannes Eglon
Johannes Eglon (1836 - 1908) - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Laar, M. August Weizenbergi kodukoht Kanepi kihelkond 19. sajandil. - ENSV Riiklik Kunstimuuseum. Kogude Teatmik. Tln., 1989
 
Andreas Erlemann
Andreas Erlemann (1833 - 1915) - koolmeister, seltsitegelane
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Ernits, T. Võromaal sündünüq muusikainemisi. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Veri, K. Andreas Erlemann - kooliõpetaja, muusik-interpreet, kultuuritegelane, muusikateoreetik. - Töörahva Elu, 8. jaan. 1974
 
Robert Julius Erlemann
Robert Julius Erlemann (1851 - 1898) - muusikategelane
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Kanepi ku üts Eesti koorilaulu sünnüpaik. Rmt: Mino Võromaa. Kanepi kihlkund. Toim. N. Reimann. Võro, 2004
 
Saul Hallap
Saul Hallep (1897 - 1941) - tõstesportlane
• Eesti spordi biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Valdur Hirvesoo
Valdur Hirvesoo - organist ja muusikaõpetaja
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Milvi Hirvlaane
Milvi Hirvlaane (1936) - ajaloolane
• Autorist. Rmt: M. Hirvlaane. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Milvi Hirvlaane 70. Kanepi Teataja, nr. 2, aprill 2006
 
Aleksander Jannes
Aleksander Jannes - kiviraidur
• Hirvlaane, M. Aleksander Jannes. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi III. Põlva, 2005
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Kodokant kunstnigõ pilte pääl. Rmt: Mino Võromaa. Kanepi kihlkund. Toim. N. Reimann. Võro, 2004
 
Hans Kann
Hans Kann (1849 - 1932) - laulja, seltsitegelane
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Laja, P. Kanepi laulupäeva puhul. - Elu, 15. aprill 1929
• Veski, J. V. Hans Kann 75. aastane. - Muusikaleht, 1924, nr 4
 
Liisa, Helmi, Salme ja Kallista Kann
Liisa (1856 - 1936), Helmi (1888 - 1969), Salme (1891 - 1957) ja Kallista (1895 - 1983) Kann
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Eesti teatri biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Hirvlaane, M. Kannide perekond Kanepi laulukuulsuse tugisambana. - Minevikumälestusi II. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 2000
• Leesi, L. Mälestusi õpetajast. - Tallinna Prantsuse Lütseum. Tln., 1993
• Ritsing, R. Salme Kann 100. - Sirp ja Vasar, 30. jaan. 1981
 
Oskar Kleemeier
Oskar Kleemeier - köster, muusikajuht
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Alfred Kongo
Alfred Kongo (1906 - 1990) - kunstnik
• Alfred Kongo (1906-1990) näitus Tartu Kunstimuuseumis 29.09-19.11.2006. Kataloog. Koost. J. Kivimäe ja R. Pulk-Piatkowska. Toim. T. Talvistu, eessõna R. Mark. Tartu, 2006
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Grigor, I. Härra Kongo plahvatuslikud vaikelud. Sirp, 3. nov. 2006
• Hanson, R. Näitust kroonib pannoo Kanepist. Tartu Postimees, 29. sept. 2006
• Hinno, V. Tugeva isikupäraga kunst. - Kunst, 1967, nr 2
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Hirvlaane, M. Kunstnik Alfred Kongo. Võro-Seto tähtraamat 2006. Võro, 2005
• Kangor, E. King Kongo - maastike ja lillede kuningas. Eesti Ekspress, Areen, 2. nov 2006
• Kodokant kunstnigõ pilte pääl. Rmt: Mino Võromaa. Kanepi kihlkund. Toim. N. Reimann. Võro, 2004
• Liivrand, H. Kongo Tartus. Eesti Ekspress, TV-Ekspress, 28. sept 2006
• Nõmmela, M. Ürgkunstnik. - Edasi, 12. dets. 1981
• Parhomenko, L. Kunstnik, kes ammutas jõudu kodukoha põlismaastikust. Koit, 28. dets. 2006
• Pihlak, E. Kaks erinevat tartlast. - Edasi, 16. dets. 1966
• Toompere, R. Alfred Kongo - kunstnik ja ideaal. - Postimees, 28. okt. 1992
• Valmis kunstnik Alfred Kongo kataloog. Tartu Postimees, 13. nov. 2006
 
Erni Kasesalu
Erni Kasesalu (1927-1994) - kandlemängija
• Kandlemängija Erni Kasesalu. Rmt: Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Kasesalu, H. Kandlemängija. Viruskundra nr. 4, dets. 2001
 
Otto Kuddu suguvõsa
Otto Kuddu suguvõsa
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Elsa Kudu
Elsa Kudu (1915 - 1993) - teadlane, raamatukogutöötaja
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Harri Leis
Harri Leis - koolmeister, seltsitegelane
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Maret Leis
Maret Leis - emakeele õpetaja
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Mihkel Luiga
Mihkel Luiga (1837 - 1901) - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Karl Luiga
Karl Luiga - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Georg Eduard Luiga
Georg Eduard Luiga (1866 - 1936) - ajakirjanik, luuletaja
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Georg Eduard Luiga (27./15.II 1866 - 20. III 1936). Põlvamaa luule antoloogia. Põlva, 1999
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Valper, L. Valgjärve kandist pärit legendaarsed ajakirjanikud Georg Eduard Luiga ja Valdo Pant. Koit, 19. aug. 2006
 
August Maior
August Maior (1905 - ) - koolmeister, seltsitegelane
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Aksel Mark
Aksel Mark (1913 - ) - põllumajandusteadlane, seltsitegelane
• Aksel Margi meenutustest. Rmt: Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Heinrich Mark
Heinrich Mark (1911 - ) - ühiskonnategelane
• Aksel Margi meenutustest. Rmt: Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Eestu Entsüklopeedia. Kd 6. Tln., 1992
• Hirvlaane, M. Heinrich Mark 1.10.1911-2.08.2004. In memoriam. Kanepi Teataja, nr.21, sept. 2004
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Kes on kes Eesti poliitikas. Tln., 1992
• Määrits, M. Heinrich Marki sünnikohta tähistab mälestuskivi. Koit, 4. okt. 2008
• Poliitigamiis Heinrich Mark - üts noist, kedä elo vidi kotost kavvõ. Rmt: Võromaa kodolugu. Kanepi kihlkund. Toim. N. Reimann. Võro, 2004
 
Märt Mitt
Märt Mitt (1833 - 1912) - seltsitegelane
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Jõesoo, I. Mart Miti tegevus Eesti Põllumeeste Seltsis. Diplomitöö. Trt., 1961 TÜ ajaloo osakonna raamatukogus
• Kruus, O. Aeg atra seada. Tln., 1986
 
Eduard Oja
Eduard Oja - koolijuhataja
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Leonhard Oja
Leonhard Oja - koolmeister, muusikajuht
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Ludvig Oja
Ludvig Oja - põllumees, seltsitegelane, koorijuht
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Valdo Pant
Valdo Pant (1928 - 1976) - ajakirjanik
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Kas mäletad? Fragmentaarium piltide, proloogi ning epiloogiga. Raadio- ja teleajakirjanik Valdo Pant 1928-1976. Koost. V. Lindström. Tln, 2001
• Koorits, V. Rahvusringhääling meenutas Valdo Panti. Postimees, 22. jaan 2008
• Sepamäe, S. Valdo Pandi personaalbibliograafia. Diplomitöö. E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut. Tln., 1989
• Valper, L. Valgjärve kandist pärit legendaarsed ajakirjanikud Georg Eduard Luiga ja Valdo Pant. Koit, 19. aug. 2006
 
Jaan Parv
Jaan Parv (1867 - 1899) - luuletaja
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Pärja Pilv
Pärja Pilv - muusikaõpetaja
• Harju, Ü. Pärja Pilv: poiste juurest tuled nagu sõjast. Koit, 13. sept.. 2001
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Pärja Pilv - Põlvamaa elutöö preemia 2002. Kanepi Teataja, nr.10, märts 2002
 
Elli Põder-Roht-Astur
Elli Põder-Roht-Astur (1891 - 1969) - näitleja
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Helmut Raig
Helmut Raig(1922) - põllumajandusteadlane
• Eesti Entsüklopeedia. Kd 8. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Karelson, M. Helmut Raig - 70. - Agraarteadus, 1992, nr 3
 
Gustav Raud
Gustav Raud (1902 - 1968) - maalikunstnik
• Eesti Entsüklopeedia. Kd 8. Tln., 1995
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Kodokant kunstnigõ pilte pääl. Rmt: Mino Võromaa. Kanepi kihlkund. Toim. N. Reimann. Võro, 2004
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Paul Reim
Paul Reim (1901 - 1942) - metsandusteadlane
• Meikar, T. Paul Reim - metsanduse suurkuju. - Eesti Mets,1991, nr 5
• Eesti Entsüklopeedia. Kd 8. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Dawid Roht
Dawid Roht - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Richard Roht
Richard Roht (1891 - 1950) - kirjanik
• Eesti Entsüklopeedia. Kd 8. Tln., 1995
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Karaski küläst peri kirämiis Richard Roht. Rmt: Võromaa kodolugu. Kanepi kihlkund. Toim. N. Reimann. Võro, 2004
• Kruus, O. Kirjanduslik Otepää. Tln., 1969
• Kruus, O. Richard Roht pürgimas laineharjale. Looming, nr. 5 1991
• Roht, R. Elutee. Järelsõna O.Kruus
• Roht, R. Vana Võrumaa. Mälestusi. Tartu, 1934
• Tomson, Ü. Tammiku talu. Valgamaalane, 7. juuli 2007
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Johann Philipp von Roth
Johann Philipp von Roth (1754 - 1818) - kirikuõpetaja, seltsitegelane
• Eesti Entsüklopeedia. Kd 8. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Johann Philipp von Roth 250. Kanepi Teataja, nr. 22, okt. 2004
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Hirvlaane, M. Vana praavusk Roth 225. Võro-Seto tähtraamat 2009. Võro, 2008
• Johann Philipp von Roth tõi Kanepihe vahtsõt vaimu. Rmt: Võromaa kodolugu. Kanepi kihlkund. Võro, 2004
• Johann Philipp von Roth. Koostanud M. Hirvlaane. Trt., 2000
• Kanepi kirik ja kirikuõpetajad. Rmt: Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Kanepi kooli asutaja Johann Philipp von Rothi 250. a kontsert-aktus. Lühendatud ettekanded. Kanepi Teataja, nr. 23, dets. 2004
• Paatsi, V. Meie esimene matsileht, esimene kutseõppeasutus ning nende asutaja pastor J. Ph. von Roth. - Keel ja Kirjandus, 1996, nr 9
• Sild, O. Johann Philipp von Roth. - EÜS album VII. Trt., 1902
 
Georg Philipp von Roth
Georg Philipp von Roth (1783 - 1817) - TÜ eesti keele lektor
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Johann Friedrich von Roth
Johann Friedrich von Roth (1793 - 1880) - sõjaväelane ja genealoog
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Salme Sikk-Vesi
Salme Sikk-Vesi - seltsitegelane
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Helmur Soome
Helmur Soome - seltsitegelane ja muusikajuht
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Hilda Taba
Hilda Taba (1873 - 1967) - koolmeister
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Eesti naine Ameerikas. - Uus Elu, 12. aug. 1939
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Krull, E. Hilda Taba 100. Haridus, nr. 6, 2002
• Krull, E. Maailmakuulus Hilda Taba 90. - Haridus, 1992, nr 7/8
• Läänemets, U. Hilda Taba pedagoogilise pärandi rakendamise võimalustest Eestis. Kooliuuenduslane, nr. 5, 1993
• Unt, I. Hilda Taba loomingu tuum. - Eesti Naine, 1993, nr 1
 
Robert Taba
Robert Taba (1873 - 1965) - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Aleksander Tamm
Aleksander Tamm - näitejuht
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Linda Teder
Linda Teder - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Aleksander Thomson
Aleksander Thomson (1845 - 1917) - muusikamees, helilooja
• Eesti Entsüklopeedia. Kd 9. Tln., 1996
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Kasemets, A. Aleksander Eduard Thomson - Muusikaleht, 1925, nr 5,8
 
Arnold Tiru
Arnold Tiru - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Aino Tiru
Aino Tiru - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
August Traat
August Traat (1911) - ajaloolane
• Eesti Entsüklopeedia. Kd 9. Tln., 1996
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Ludwig Treffner
Ludwig Treffner - köster
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Hugo Fürchtegott Treffner
Hugo Fürchtegott Treffner (1845 - 1912) - koolijuht, seltsitegelane
• Eesti Entsüklopeedia. Kd 9. Tln., 1996
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• HTG mälestusteos "Treffonia" 1883 - 1978. New York, 1977
• Rannap, H. Hugo Treffner 150. - Õpetajate Leht, 7. juuli 1995
• Treffoonia 110. Trt., 1994
 
Ado Trumm
Ado Trumm - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
August Trumm
August Trumm - ajakirjanik, tõlkija
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Mälestused Eesti Kirjandusmuuseumis, F 133
 
Harald Uibo
Harald Uibo(1920) - muusikategelane, koorijuht
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Valev Uibopuu
Valev Uibopuu (1913 - 1997) - kirjanik
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Kaljundi. L. Eesti lugu: Valev Uibopuu „Keegi ei kuule meid”. Eesti Päevaleht, 27. märts 2009
• Kruus, O. Mälestusi kirjanikest - Valev Uibopuu. Videviku kodulehekülg.
• Kruus, O. Valev Uibopuu. Mälestusi kirjanikest. Videvik, 28. sept. 2000
• Suri kirjanik Valev Uibopuu. Eesti Päevaleht, 20. märts 1997
• Tonts, Ü. Valev Uibopuu : elu ja loomingu lugu. Toim. A. Kaalep. Tartu, 2004
• Tonts,Ü. Eestlaseks jäänud ja eurooplaseks saanud Valev Uibopuu. Postimees, 1. veebr. 1995
• Valev Uibopuu mäleht rassõt aigu. Rmt: Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
 
Heinrich Undritz
Heinrich Undritz (1825 - 1898) - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Paul Undritz
Paul Undritz (1854 - 1897) - koolmeister, kirikuõpetaja, ajakirjanik
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Sööt, K. E. Paul Undritz. - Eesti Kirjandus, 1920, nr 11/12
• Undritz, A. O. Undritzite suguvõsa. Tln., 1912
 
Aleksander Undritz
Aleksander Undritz (1866 - 1933) - koolmeister, seltsitegelane
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Undritz, A. O. Undritzite suguvõsa. Tln., 1912
 
Thomas Undritz
Thomas Undritz (1858) - koolmeister
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Undritz, A. O. Undritzite suguvõsa. Tln., 1912
 
Gerhard Victor Oswald von Ungern-Sternberg
Gerhard Victor Oswald von Ungern-Sternberg - Erastvere mõisa omanik, kirjanik
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Hirvlaane, M. Minu Kanepi. Kanepi, 2009
• Hirvlaane, M. Ungern-Sternbergid tunnustasid Kanepi Gümnaasiumi õpilasi. Kanepi Teataja nr.4, aug. 2006
• Määrits, M. Ungern-Sternbergid aitasid Erastverre rajada kabel-kiriku. Koit, 21. juuli 2005
 
Martin Vares
Martin Vares (1855 - 1916) - koolmeister, vallakirjutaja
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
August Ludwig Weizenberg
August Ludwig Weizenberg (1837 - 1921) - kujur
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Erm, V. Lähtemeistrid. Tln., 1984
• Hain, J. Eesti kunsti suurus ja viletsus. - Looming, 1987, nr 4
• Hain, J. Laul ja luule August Weizenbergi elus. - Kogude teatmik/EKM. Tln., 1989
• Hirvlaane, M. 170 aastat edimädse eesti kujoraguja August Weizenbergi sündümisest.Võro-Seto tähtraamat 2007. Võro, 2006
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Koort, T. Eestlaste portreedest August Weizenbergi loomingus ja nende dateeringust. - Kogude teatmik/TKM. Trt., 1988
• Kujoragoja August Weizenberg. Rmt.: Võromaa kodolugu. Kanepi kihlkund. Koost N. Reimann. Võro, 2004
• Paas, H. August Weizenberg. - Sirp ja Vasar, 10. aprill 1987
• Paas, H. August Weizenberg. Tln., 1999
• Pert, J. August Weizenberg. Tln., 1935
• Treier, H. Kunstnikud ja Võrumaa. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võru, 1997
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Juhan Weitzenberg
Juhan Weitzenberg (1838 - 1877) - luuletaja
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Juhan Weitzenberg ja Narva. Narva Postiljon, 13. sept 2008
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Juhan Weitzenberg 22./10.VII 1838 - 4.XI/23.X 1877.Eluloolised andmed ja üks luuletus. Põlvamaa luule antoloogia. Põlva, 1999
• Kanepi kallis poig Juhan Weitzenberg. Rmt.: Võromaa kodolugu. Kanepi kihlkund. Koost N. Reimann. Võro, 2004
• Reinfeldt, M. Luuletaja Juhan Weitzenberg. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustuni 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
 
Peter Weitzenberg
Peter Weitzenberg - luuletaja Juhan Weitzenbergi vend, mereväeohvitser
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Richard Vesi
Richard Vesi - seltsitegelane
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
 
Ferdinand von Wrangell
Ferdinand von Wrangell (1797 - 1870) - maadeuurija
• Admiral parun Ferdinand von Wrangell 1796 - 1870: 200. sünniaastapäeva sümpoosioni ettekanded. Trt., 1997
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Hirvlaane, M. Kanepi kihlkunnast Joosust peri maiõuurja Ferdinand von Wrangell. Võro-Seto tähtraamat 2006. Võro, 2005
 
avalehele