Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KULTUURILOOLISED ISIKUD
Fr. August Wilhelm Hollmann
Fr. August Wilhelm Hollmann (1833 - 1900) - kirikuõpetaja, vallakooliõpetajate seminari juhataja Tartus
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
• Eesti Entsüklopeedia 3. kd. Tln., 1988
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Kivisaar, J. Tartu Eesti vallakooliõpetajate (Hollmanni) seminar 1873 - 1887. Trt., 1932
 
Johann Hornung
Johann Hornung (1660 - 1715) - pastor
• Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Karula keelemeheq Joachim Rossihnius ja Johann Hornung. Rmt: Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Puudersell, R. Karula. - Kaika suvõülikuul Lüllemäe. Võro, 1996
• Saareste, A. Piibli keel ja rahvakeel. - Eesti Keel, 1939, nr 7-8
• Tanilas, E. Karula Maarja kirik Voldik Lüllemäe Külaraamatukogus
 
Heinrich Georg von Jannau
Heinrich Georg von Jannau (1789 - 1869) - Hargla pastor
• Kübar, H. Matkad Koiva jõel. Tln., 1983
 
Alfred Käärmann
Alfred Käärmann (1922) - metsavend
• Käärmann, A. Metsavenna käsiraamat. 1999
• Laar, M. Metsavennad. Tln., 1993
• Surmavaenlase vastu. Eesti lõunapiiri metsavenna mälestusi. Tartu, 2000
• Vabadusvõitleja sai teeneteristi. Võrumaa Teataja, 18. sept. 2007
 
Marju Kõivupuu
Marju Kõivupuu (1960) - folklorist
• Veenre, T. Marju Kõivupuu: peaksime saama suuremaks ka hingelt. Eesti Päevaleht Laupäev, 10. okt. 2009
 
Alfred Lepp
Alfred Lepp - Mynistõ muuseumi asutaja
Artur Raibakas
Artur Raibakas (1915 - 2001) - kirikuõpetaja
• EELK Valga praostkonna kodulehekülg internetis.
• Vaasa, V. Artur Raibakas. -Eesti Kirik, 15. aug. 2001
 
Jaan Sarv
Jaan Sarv (1888 - 1954) - matemaatik, haridustegelane
• Eesti Entsüklopeedia. Kd 8. Tln., 1995
• Kenk, V. Ploom, E. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Ploom, E., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Punased aastad. Mälestusi ja dokumente 1905. aasta liikumisest Eestis. Trt., 1932
• Tartu Ülikooli ajalugu. Kd 3. Tln., 1982
 
Kusta Taits, Anton Taits
Kusta Taits, Anton Taits - vana ja noor Suri
• Kõivupuu, M. Kusta Taits - Vana Suri. Anton Taits - Nuur Suri. Võro-Seto tähtraamat 2002. Võro, 2001
• Kõivupuu, M. Rahvaarstid Võrumaalt. Võru Instituut, 2000
 
avalehele