Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Hurt, Jakob (1839-1907)
Jakob Hurt (1839 - 1907) - rahvaluulekoguja ja kirikuõpetaja

• Allas, T. Hurda Jakobi jalajälgi pite. Uma Leht, 28. hainakuu päiv 2009
• Anton, H. Jakob Hurda järeltulijatest. - Koit, 15.-17. märts 1994
• Eesti kirjanduse biograafiline Leksikon, Tln., 1975
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hurt, J. Kõned ja kirjad.- Loomingu Raamatukogu, 1989, nr 1-2
• Hurt, J. Mida rahvamälestustest pidada. Tln., 1989
• Jakob Hurda ja Jaan Adamsoni kirjavahetus. Tln., 1989
• Jakob Hurda mälestused noorusajast. Rmt: Jakob Hurt ja kodukant. Põlva, 1999
• Jakob Hurda perekonna kirjavahetus aastail 1866-1917. Esimene köide, 1866-1896. Koost. H. Lender, toim. K. Ligi, eess. R. Põldmäe. Tartu, 2007
• Jakob Hurda perekonna kirjavahetus aastail 1866-1917. Teine köide, 1897-1917. Koost. H. Lender, toim. K. Ligi. Tartu, 2007
• Jakob Hurt ja Otepää. Koost. H. Mägi. Otepää, 2004
• Kangro, B., Uibopuu, V. Meie maa. Eesti sõnas ja pildis IV. Lõuna-Eesti. Lund, 1957
• Kähr, L. J. Hurt sugulaste mälestustes. - Minevikumälestusi. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 1988
• Laar, M. Jakob Hurt inimesena : mees, abikaasa, isa. Horisont 2007, nr 6
• Laar, M. Jakob Hurt kaitses 120 aastat tagasi doktorikraadi. Eesti Päevaleht, 20. veebr.2006
• Laar, M. Raamat Jakob Hurdast. Trt., 1995
• Laar, M., Saukas, R., Tedre, Ü. Jakob Hurt 1839-1907. Tln.,1989
• Laugaste, E. J. Hurt ja Põlva. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Liim, A. Jakob Hurt ja Tartu Kubermangugümnaasium. - Kleio. Ajalooline Ajakiri. 1993, nr 7
• Lillaku, A. Jakob Hurt - edimäne Setomaa uurija. Setomaa, 15. juuni, 2007
• Looja ees (Jakob Hurda kõned ja kirjad). Koost. H. Runnel. Tartu, 2005
• Madissoon, M; Vill, R. Tänavu on Jakob Hurda aasta. Võrumaa Teataja, 25. märts 1999
• Mohrfeldt, A. Jakob Hurda elu ja töö. Toim. K. Ligi, L. Vaher. Tartu, 2007
• Põldmäe, R. Noor Jakob Hurt. Tln., 1988
• Põlva. Koost. R. Vill. Põlva, 1975
• Põlvamaa - rohelisem elu. Põlva, 2008
• Parman, N. Koduloolisi tähtpäevi 1989. aastal. Põlva, 1989
• Tamm, K. Jakob Hurt vana Võrumaa keele ja rahvaluule kandja, koguja ja uurijana. Kaika suvõülikuulõ kogomik IX-XI. Võro, 2003
• Võromaa kodolugu. Põlva kihlkund. Vanavara aidamiis Jakob Hurt. Koostanud N. Reimann. Võro, 2004
• Vananurm, I. J. Hurdale mõeldes. - Minevikumälestusi. Põlvamaa Kodulookogumik. Põlva, 1988
• Vill, R. Rahvaluulekuningal Jakob Hurdal on juubel. Koit, 22. juuli 2004
• Vill, S. Näitemänguraamat Põlvamaa paremad pojad. Põlva, 2009
 
Ivask, Albert (1906-1995) kooli- ja kirämiis

• Valper, L. Albert Ivask - kooli-, kirä- ja kalamiis. Võro-seto tähtraamat 2006. Võro, 2005
 
Kollom, Ernst (1908 - 1974) - graafik

• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Kurvits, Oskar (1888-1940) - sõjaajaloolane

• Lepaste, A. Põlva kalmistul austati Oskar Kurvitsa mälestust. Koit, 4. okt 2008
• Oskar Kurvits 29.09.1888 - 20.12.1940. Koost. R. Vill. Põlva, 1998
• Vill, R. 110 aastat Oskar Kurvitsa sünnist. Võrumaa Teataja Viruskundra, 15. sept 1998
• Vill, R. Oskar Kurvits ja kodukant. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi II. Põlva, 2000
 
Lehestik, Paul (1926 - 1994) - pedagoog

• Õkva, M. Paul Lehestikku meenutati kui säravat isiksust ja head psühholoogi. Koit 18. veebr 2006
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Koolimees Lehestik. Põlva, 1996
• Lehestik, P. 300 aastat emakeelset kooli Põlvas. Tln 1988
• Paul Lehestik (13.II 1926 - 18.VI 1994). Eluloolised andmed ja luuletused. Põlvamaa luule antoloogia. Põlva, 1999, lk. 35-36
• Tubli, M. Koduloolisi tähtpäevi 1996. aastal. Põlva, 1995
• Veskioja, Katrin. Paul Lehestiku pedagoogiline mõttepärand ajakirjanduses (1987-1994). Algklassiõpetajate üleriigilise konverentsi materjalid.Tln., 1997
 
Oldekop, Gustav Adolp (1755 - 1838) - pastor


• Gustav Adolph Oldekop ja timä lauluq.Võromaa kodolugu. Põlva kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Kangro, B., Uibopuu, V. Meie maa. Eesti sõnas ja pildis IV. Lõuna-Eesti. Lund, 1957
• Oldekop, G.A. Suve õdang. Luuletused. Tln., 1985
• Põlva. Koost. R. Vill. Põlva, 1975
• Tubli, M. Põlvamaa kultuurilooliste isikute tähtpäevi 1995. aastal. Põlva, 1995
• Vill, R. Kahe suurmehe mälestuseks. - Lõunakaar, 25. nov. 1990
• Vill, R. Oldekopi hauakivi keeruline lugu lõppes kiviristiga. Koit 7. dets. 2000
• Vill, Rein. Esimene Eesti ajakirjanik tegutses Põlvas. Koit, 2. dets. 2000
• Vill, S. Näitemänguraamat Põlvamaa paremad pojad. Põlva, 2009
 
Sokk, Regina (1907 - 1992) - koorijuht ja dirigent

• Aas, E. Laulumere lainetel : Regina & Mai. Põlva, 2007
• Allas, T. Mälupilte R. Sokast tema päeva puhul. - Koit, 15. nov. 1997
• Koorijuht Regina Sokale pühendatud III mälestusfestival 16. novembril 2002 Põlvas. Põlva, 2003
• Mälestusfestival Põlvas. - Koit, 13. nov. 1997
• Pruuli, E. Lauluema Regina Sokk - in memoriam. Tln., 1975
• Vija, H. Regina Sokk (1907 - 1992). Põlva, 1997
• Vill, R. Mälestati laulumemme Regina Sokka. - Koit, 23. sept. 1997
 
Teppo, August (1875 - 1959) - pillimeister

• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Kuusksalu, L. August Teppost, tema pillidest ja rahvamuusikast. - Noorus, 1980, nr 12
• Lõõdsameistre August Teppo.Võromaa kodolugu. Põlva kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro 2004, lk 261
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
• Raun, V. Pillimehevaim on sissepandud vägev. - Kultuur ja Elu, 1975, nr 8
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Valper, L. Lõõtsad hõiskasid kiitust pillimeister August Teppole. Võrumaa Teataja 31. aug. 2006
• Valper, L. Lõõtspill on mälestusmärk Võrumaa pillimeistri August Teppo elutööle. Võrumaa Teataja 3. sept. 2005
• Valper, L. Teppo lõõtsa auväärne juubel. Võrumaa Teataja 7. dets 2006
• Valper, L. Võrumaa muuseum tutvustab pillimeistreid. Võrumaa Teataja 21. juuli 2005
• Valper. L. Lõõtsad helisesid pillimeistri kiituseks. Võrumaa Teataja, 30. aug. 2007
 
Vahtra, Jaan (1882 - 1947) - kunstnik, kirjanik, õpetaja

• Kurvits, L. Taevaskoja forelli jälg vees : essee kusntnikust ja kirjanikust Jaan Vahtrast (1882-1947). Postimees, 22 juuli 1993, lk 8
• Ainelo, A. J. Vahtra ja J. Käisi vastasseis. - Minevikumälestusi. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 1988
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Huik, T., Poots, Ü., Vahtra, J. Valitud tööd. Mälestusi, vesteid, artikleid. Tln., 1961
• Ivask, A. Mälestuskilde Jaan Vahtrast. Võru, 1966 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Jaan Vahtra (23./11.V 1882 - 27.I 1947). Eluloolised andmed ja luuletus "Lapsepõlwe mälestus". Põlvamaa luuleantoloogia. Põlva, 1999
• Jaan Vahtra ja kubism Eesti kunstis [näituse kataloog] Tartu Riiklik Kunstimuuseum. Koost. E. Ratnik. Tartu, 1973
• Jaan Vahtra maalid, kirjad, kaardid. Võrumaa Muuseumis
• Jaan Vahtra mälehtüspilte vanast Võromaast. Võromaa kodolugu. Põlva kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro 2004, lk 261-263
• Jaan Vahtra mälestused. Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Jaan Vahtra saab Metstes mälestussamba. - Koit, 23. mai 1998
• Kivistik, V. Kaks Jaani. Lugu Jaan Vahtrast ja Jaan Ainelost. Räpina Rahvaleht, juuni 2007
• Laane, K. Mälestused. Jaan Vahtrat meenutades. 1982 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Mälestussammas J. Vahtra koolimajale. - Koit, 29. mai 1997
• Määr, E. Jaan Vahtra. Tln., 1972 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Põlva. Koost. R. Vill. Põlva, 1975
• Pakkal, T. Peri raamatukogu kroonika 1924-1977 Käsikiri Peri raamatukogus
• Ploom, E. Jaan Vahtra 20. surma-aastapäeval. Võru, 1967
• Treier, H. Kunstnikud ja Võrumaa. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võru, 1997
• Tubli, M. Põlvamaa kultuurilooliste isikute tähtpäevi 1997. aastal. Põlva, 1997
• Tuuling, E. Jaan Vahtra seostest Põlva rajooniga. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. august 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Vahtra, J. Minu lapsepõlve kodud. Tln., 1982
• Valper, L. Kats Võromaa kunstnikku, kats maikuu sünnipäävälast. Võro-seto tähtraamat 2002. Võro, 2001
• Vill, R. Anu Vahtra mälestusi isast. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi III. Põlva 2005.
• Vill, S. Näitemänguraamat Põlvamaa paremad pojad. Põlva, 2009
• Vill,R. Jaan Vahtra 23.05.1882 - 27.01.1947. Põlva, 1997
 
Vill, Fred - tsirkuseartist ja näitleja

• Vill, S. Eestlasest maailmakuulsus. Põlva, 1994
 
Käis, Johannes (1885 - 1950) - pedagoog

• Ainelo, A. J. Vahtra ja J. Käisi vastasseis. - Minevikumälestusi. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 1988
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Eilart, J. Johannes Käis loodusõpetuse metoodika ja koolifenoloogia rajajana. Kooliuuenduslane nr.14 1995
• Eisen, Fr. Silmapaistev progressiivne pedagoog. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Eisen, Fr. Valik J. Käisi töid. Kodulugu, üldõpetus, loodusõpetus.
• Eisen, Fr. Ülevaade J. Käisi pedagoogilisest pärandist ja publikatsistikast. Kooliuuenduslane.1993, nr 7
• Horm, V. Noor Johannes Käis loodusõpetuse õpetajana (aastad 1903-1917). - Eesti kirjanike ja kultuuritegelaste pedagoogilised vaated. Nõukogude pedagoogika ja kool XXXI. Tln., 1983
• Johannes Käis 110 : Võru konverentsi (13.01.1996) materjalid. Koost. A. Leosk. Võru 1996
• Johannes Käisi [Seltsi] põhjalik kodulehekülg http://www.htk.tlu.ee/kais
• Käis, J. Kooli-raamat. Koost. Fr. Eisen. Tartu, 2004
• Laane, K. Õpilaste ühiskondlik elu Võru Õpetajate Seminaris ja Johannes Käisi vaateid selles küsimuses. Nõmme, 1968 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Laane, K. Johannes Käis, noorus ja tegevus kuni 1920.a-ni. Nõmme, 1968 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Laane, K. Johannes Käisi kodumailt. 1985 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Laasimer, L. Taimeliikide kaitse ajaloost Eesti NSV-s. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. VI. Looduskaitse ajaloost Eestis. Tln., 1986
• Lehestik, P. J. Käisi 105. sünniaastapäevaks. - Koit, 29. nov. 1990
• Lehestik, P. J. Käisi pärand tänases kooliuuenduses. - Koit, 19. jaan. 1989
• Nagel, V. Johannes Käis ja nõukogude võim. Haridus. 2003, nr 3
• Põlva. Koost. R. Vill. Põlva, 1975
• Pakkal, T. Peri raamatukogu kroonika 1924-1977. Käsikiri Peri raamatukogus
• Tonts, Ü. Kuidas Johannes Käis koolis käis. Eesti Päevaleht, 17. dets. 1996
• Tubli, M. Põlvamaa kultuurilooliste isikute tähtpäevi 1995. aastal. Põlva, 1995
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Juhansoo, Vanda (1889-1966) - tekstiilikunstnik

• Aas, E. Mis hull - see huvitav : Vanda Juhansoo. Põlva, 2004
• Aas, E. Vanda Juhansoo - ilu teener. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi II. Põlva, 2000
 
Lepp, Lembit
Lepp, Lembit (1931-2002) - kunstnik ja vabadusvõitleja
• Lepp, V. Lembit Lepp 75.Võro-seto tähtraamat 2006. Võro, 2005
 
Vill, Rein (1944-2007) - kultuuritegelane

• Holvandus, S. Kultuuritöö on eelkõige töö inimestega, töö inimestele. Koit, 20. jaan. 2004
• Tagel, I. Mälestuspäevaks valmis. Koit, 12. juuni 2008
 
avalehele