Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
KULTUURILOOLISED ISIKUD
Jaan Ainelo (1882 - 1941) - Akadeemilise Emakeele Seltsi sekretär, keelekorraldaja

• Ainelo, J; Visnapuu, H. Poeetika põhijooni. Koost. U. Sutrop. Tln., 2008
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Jaan Ainelo (aastani 1922 Bundberg) 5.VII/23.VI 1882 - 21.XI 1941. Põlvamaa luule antoloogia. Põlva, 1999
• Kivistik, V. Kaks Jaani. Lugu Jaan Vahtrast ja Jaan Ainelost. Räpina Rahvaleht, juuni 2007
 
Johann Friedrich Heller (1786 - 1849) - pastor, estofiil

• Nagelmaa, A. Keele- ja kirjamehi ning kunstnikke. - Räpina radadel. Artiklite kogumik. Tln., 1984
 
Jaan Hivask (1905 - 1970) - rahvapillimeister, orkestrijuht

• Eesti muusika biograafiline Leksikon. Tln., 1990
• Ernits, T. Võromaal sündünüq muusikainemisi. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
 
Sulev Kald (1924) - dirigent, pedagoog

• Eesti muusika biograafiline Leksikon. Tln., 1990
• Eesti muusika biograafiline Leksikon. Tln., 1990
 
Leonard Lapin (s. 1947) - kunstnik, arhitekt

• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Lapin, L. Kunstnik elus ja igavikus. Tln., 1998
 
Esko Lepp (1908 - 1977) - graafik

• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Löwenwolded - Räpina mõisnikud

• Isikuarhiiv Tartu Ülikooli Raamatukogu Käsikirjade osakonnas
 
Friedrich Masing - kirikuõpetaja

• Klaas, U. Õigeusu kirik Põhja-Liivimaal peale usuvahetusliikumist. - Kleio. Ajaloo ajakiri. Trt., 1996, nr 2 (16)
 
Jaan Port (1891 - 1950) - kooliõpetaja, botaanik

• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Moorits, H. Jaan Pordi elust ja tööst. - Eesti Loodus, 1962, nr 5
• Palgi, D. Jaan Port eesti keele õpetajana Räpinas. - Emakeele Seltsi Aastaraamat 31. 1985. Tln., 1985
 
Friedrich Puksoo (1890 - 1969) - raamatuteadlane

• Fr. Puksoo - raamatuteadlane. - Haridus, 1990, nr 3
• Fr. Puksoo ja eesti raamatu uurimine. - Looming, 1972, nr 2
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Nagelmaa, A. Keele- ja kirjamehi ning kunstnikke. - Räpina radadel. Artiklite kogumik. Tln., 1984
• Noodla, K. Raamatuvara hoidja elust ja tööst. - Koit, 23. jaan. 1990
• Streiberg, H. Koduküla suurmeestest. - Koit, 8. veebr. 1990
• Tolsting, M. Mõnda Fr. Puksoost. Räpina, 1980. Käsikiri Räpna Aiandus- ja Koduloomuuseumis
 
Nikolai Päts
Richard Ritsing (1903 - 1994) - koorijuht, helilooja, muusikaõpetaja, koduloolane, kollektsionä

• Eesti muusika biograafiline Leksikon. Tln., 1990
• Ernits, T. Võromaal sündünüq muusikainemisi. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Kappo, J. Siin- ja sealpool maanteed. Põlva rajoon. Tln., 1989
• Lõbu, T. TÜ muusikaõpetaja Richard Ritsing 100. - Universitas Tartuensis, 21. märts 2003
• Puusemp, E. Hoolikas ivakoguja. - Kultuur ja Elu, 1983, nr 3
• Richard Ritsing 80. Lühiülevaade ja laulude noodid. Koost. A. Luur. Tln., 1983
• Ritsing, R. Minu keelelised huvid. - Emakeele Seltsi Aastaraamat 29. 1983. Tln., 1985
• Taru, E. Richard Ritsing ja Tartu Akadeemiline Meeskoor. - Muusikalisi lehekülgi IV. Tln., 1987
 
Valdek Ritslaid (1910 - 1990) - metsandusteadlane, koduloolane
Herman Julius Schmaltz (1870 - 1945) - kirjamees

• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Ernits, T. Võromaal sündünüq muusikainemisi. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Kõivupuu, M. Post balneum, prope stagnum. Hermann Julius Schmalz.Võro-seto tähtraamat 2005. Võro, 2004
• Kolk, U. Sauna taga tiigi ääres. - Edasi, 26. aprill 1970
• Kuulsa laulumeistre - Hermann Julius Schmalz (Malts). Võromaa kodolugu. Räpina kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Mõtsar, T. Hermann Julius Schmalz - boheemlane, geniaalne ja trotsiv. - Minevikumälestusi II. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 2000
• Nagelmaa, A. Keele- ja kirjamehi ning kunstnikke. - Räpina radadel. Artiklite kogumik. Tln., 1984
• Priidel, E. Piki Peipsi piiri. Tln., 1968
• Schmalz, H. J. Setokõsõ sõidiva jt. luuletused. Ime kütken tähe poole kist. Eesti murdeluule antoloogia. Koost. S. Kärner. Viljandi, 2002
 
Paulopriit Voolaine (1899 - 1895) - rahvaluulekoguja, koduloolane, raamatukogutöötaja

• Kaldoja, J. Paulopriit Voolaine elust ja tööst. Kaika suvõülikuulõ kogomik IX-XI. Võro, 2003
• Paulopriit Voolaine ku uma kandi vanavara ja keele hää tundja. Võromaa kodolugu. Räpina kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Pino, V. Paulopriit Voolaine - rahvakultuurilise ainestiku koguja. Setomaa, nr 7 okt 1997
• Pino, V. Paulopriit Voolaine. In memoriam. - Emakeele Seltsi Aastaraamat 31. 1985. Tln., 1985
• Voolaine, P. Mahajätet jt luuletused. Ime kütken tähe poole kist. Eesti murdeluule antoloogia. Koost. S. Kärner. - Viljandi, 2002
• Voolaine, P. Ütele seto leelouurjalõ. Setomaa, nr. 7 okt 1997
 
avalehele