Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KULTUURILOOLISED ISIKUD
Jaan Gottlieb Ast
Jaan Gottlieb Ast (1874 - 1919) - poliitik
• Ast, K. Aegade sadestus. I-II. Lund, 1963
• Kõlli, H. Gottlieb Jaan Asti lühike ja tormiline elu. - Minevikumälestusi II. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 2000
 
Karl Rumor-Ast
Karl Rumor-Ast (1886 - 1971) - poliitik ja kirjanik
• Ast, K. Tormi raugedes. Mälestusi. - Tulimuld, 1972, nr 2
• Ast-Rumor, K. Tule ja päikese all : maailma lõpus III. Koost. H. Runnel. Tartu, 2009
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Eesti raamat vabas maailmas. Bibliograafiline ülevaade 1944 - 1970. Lund, 1971
• Eestikeelne raamat 1901 - 1917. 1. osa. Tln., 1993
• ENE 1. kd. Tln., 1985
• Hang, T. K. Ast-Rumor ja vana maailm. - Looming, 1988, nr 7
• Jürma, M. Tormilist kuldlindu pole enam. - Tulimuld, 1971, nr 3
• Kangro, B. Arbujate kaasaeg. Märkmeid, mälestusi, mõtisklusi. Lund, 1983
• Kangro, B. Eesti kirjakuulutaja eksiilis. Biblio- ja biograafiline teatmik aastaist 1944 - 1986. Lund, 1989
• Kangro, B. Neli kirja. - Tulimuld, 1991, nr 4
• Karl Ast-Rumori kirjad Rio de Janeirost. - Kultuurileht, 13. jaan. 1995
• Karl Asti kiri Marta Kõllile. - Viruskundra, 1991, nr 8
• Kronberg, J. Jonas Melistega Karl Asti jälil. Looming, nr.4 2008
• Kronberg, J. Kiä kohits Karl Rumori "Krutsifiksi"? - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Kronberg, J. Rohkem idas kui Läänes. Sirp, 29. aug. 2008
• Kurlents, A. Karl Rumor. Lühimonograafia. Lund, 1963
• Meesaak, L. HTG kasvandikud Eesti Vabariigi poliitilises elus. - Treffoonia 110. Trt., 1994
• Mägi, A., Ristikivi, K., Kangro, B. Eesti kirjandus paguluses 1944 - 1972. Lund, 1973
• Nagelmaa, S. Maailmamees Võrumaalt. 110 aastat Ast-Rumori sünnist. - Viruskundra, 1996, nr 2
• P. Raudsepa mälestusi K. Ast-Rumorist. - Viruskundra, 1990, nr 9
• Peep, H. Väliseestlaste kultuuriloolised memuaarid. - Keel ja Kirjandus, 1989, nr 4
• Sikk, H. Avati mälestustahvel. - Võru Teataja, 5. aug. 1991
• Sikk, H. Mälestustahvel Päevakeste kirjameestele. - Viruskundra, 1991, nr 8
• Suurvärav, A. Kui tunded võitsid mõistuse. - Elu, 7. veebr. 1996
• Suurvärav, A. Võrumaalt pärit Eesti kirjanik. - Võru Teataja, 7. mai 1991
• Tonts, Ü. Raamatud unustatud riiulilt ehk tundmatu kirjanik eesti kirjanduses. - Rahva Hääl, 28. aprill 1991
• Tuglas, Fr. Karl Rumor. Trt., 1930
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Väliseesti kirjandus. Tln., 1991
• Üks õige vana kiri Karl Astilt. - Tulimuld, 1992, nr 3
 
Valter Horn
Valter Horn (1908 - 1990) - haridustegelane
• Eesti Kooli Biograafiline leksikon. Tln., 1998
 
Gustav Kunnos
Gustav Kunnos (1878 - 1926) - kindralmajor
• Eesti Vabariigi kindralid ja admiralid. Tln., 1995
• Gustav Kunnos. Mälestuseks. Eesti Päevalehe Ärileht, 10. juuli 1999
• Jõgi, H. Eesti Vabariigi ja teised eesti soost kindralid. Tln., 1996
• Limberg, F. Isamaa eest. Tln., 1980
• Noortekalender 1992. Tln., 1991
 
Friedrich Kõlli
Friedrich Kõlli (1901 - 1978) - tõlkija ja ajakirjanik
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• In memoriam. - Sirp ja Vasar, 7. juuli 1978
• Kõlli, F. Meenutused naeratusega. Humoreske ja jutustusi. Tln., 1976
• Teder, E. F. Kõlli. Mälestuseks. - Keel ja Kirjandus, 1978, nr 10
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
von Liphardite suguvõsa - Carl Gotthard, Gotthard Lionel, Guido Reinhold, Reinhold Karl, Reinho
Eesti ala mõisate nimestik. Tln., 1984
• Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tln., 1996
• Rosenberg, T. Liphardid Liivimaa mõisnikena. - Kleio. Ajaloo ajakiri. Trt., 1994, nr 9; 1996, nr 2 (16)
• Siimets, Ü. 200 aastat Karl Eduard von Lipharti sünnist. Värat, nr 2 nov, 2008
• Vastseliina ja von Liphardid. - Võru Teataja, 23. jaan. 1999
 
Elsa Maasik
Elsa Maasik (1908 - 1991) - laulja
• E. Maasik: 23. VII 1908 - 1. X 1991. Nekroloog. - Võru Teataja, 5. okt. 1991
• EE 6. kd. Tln., 1992
• Elsa Maasik. ENSV teeneline kunstnik Elsa Maasik. - Sirp ja Vasar, 28. juuli 1945
• Elsa Maasik. Link Vastseliina valla kodulehel Persoonid all.
• Hälvin, J. Õnnitleme Elsa Maasikut. - Kodumaa, 19. juuli 1978
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967
• Kenk, V. Elsa Maasik - 70. - Töörahva Elu, 22. juuli 1978
• Lõhmuste, T. Juubilar on Elsa Maasik. - Rahva Hääl, 23. juuli 1978
• Lauljatar E. Maasik surnud. - Vaba Eestlane, 5. nov. 1991
• Mändla, R. Pühendatud Haanjamaa ööbikule. - Töörahva Elu, 1. aug. 1978
• Paalma, V. Elsa Maasik. Tln., 1973
• Paalma, V. Elsa Maasiku kunst. - Sirp ja Vasar, 21. juuli 1978
• Ploom, E. Siin- ja selpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Uuli, E. Elsa Maasik 60-aastane. - Noorte Hääl, 23. juuli 1968
• Visnapuu, E. Elsa Maasiku kontsert Kandles 4. märtsil s.a.. - Elu, 7. märts 1928
 
G. Gottfried Marpurg
G. Gottfried Marpurg (1755 - 1835) - kirjamees
• Eelsalu, H. Maailmaga kohandumise probleemi meile lähedasi tahke. - Looming, 1972, nr 10
• Eesti biograafiline leksikon. Trt., 1940
• Eesti kirjanduse ajalugu I. Tln., 1965
• Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Tln., 1975
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Eisen, F. Meile kirjutati. - Töörahva Elu, 26. jaan. 1988
• Issakov, S. Uusi andmeid esimese eestikeelse ajalehe kohta. - Keel ja Kirjandus, 1967, nr 6
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Laigna, K. Vastseliinas läidetud valgustunglast. - Töörahva Elu, 12. mai 1964
• Marpurg ja Barbara Juliane von Krüdener. - Keel ja Kirjandus, 1975, nr 8, 9
• Marpurg, G. G. Lühibiograafia. - Inland, 1836, nr 41
• Marpurg, G. G. Weikenne oppetusse nink luggemisse Ramat. Tarto, 1805
• Minevikumälestusi. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 1998
• Nirk, E. Eesti kirjandus. Arengulooline ülevaade. Tln., 1983
• Peegel, J. Üks mees Võrumaa kultuuriloost. - Viruskundra, 1995, november
• Sikk, H. Eesti raamat 450 ja Võrumaa osa eestikeelse raamatu arengus. - Töörahva Elu, 24. juuli 1975
• Sikk, H. Ka Vastseliina Eesti kirjandusloo kaardile. - Viruskundra, 1992, nr 1
• Vinkel, A. Eesti rahvaraamat. Tln., 1966
 
Karl Gottfried Masing
Gustav Aleksander Masing
Andreas Mathiesen
Andreas Mathiesen (1890 - 1955) - metsateadlane
• Eilart, J. Andreas Mathiesen - eesti metsanduse rajaja. - Eesti Loodus, 1971, nr 3
• Muiste, L. Männist ja männikutest Eestis. - Eesti Loodus, 1973, nr 3
 
Johann von Michelson
Johann von Michelson (1735 või 1740 - 1807)
Alfred Niilo
Alfred Niilo - põllumees, hobuste tõuaretaja
• Alfred Niilo - 100. Eesti Hobuse Kaitse Ühingu koduleht
• Visa hingega ja haritud põllumees viib maaelu edasi. - Elu, 7. juuni 2003
 
Aavo Pikkuus
Aavo Pikkuus (1954)- sportlane
• Kasesalu, H. Olümpiavõitja on sündinud Kaperal. - Töörahva Elu, 24. juuli 1976
• Kohler, V. Aavo Pikkkuus - 53. Tartu Postimees, 23. nov. 2007
• Linnumägi, E. Teen tööd ja ootan paremaid aegu. - Maaleht, 23. nov. 1995
• Sikk, H. Aavo Pikkuusiga vastamisi. - Töörahva Elu, 17. juuni 1975
 
Endel Sõgel
Endel Sõgel (1922 - 1998) - kirjandusteadlane
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
avalehele