Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KULTUURILOOLISED ISIKUD
Jaan Haabjärv
Jaan Haabjärv (1914 - 1946) - laulja
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Eesti teatri biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Saarepera, M. Jaan Voldemar Haabjärv. - "Estonia" lauluteatri rajajad. Tln., 1981
 
Johann Hornung
Johann Hornung (1660 - 1715) - pastor
• Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Karula keelemeheq Joachim Rossihnius ja Johann Hornung. Rmt: Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Puudersell, R. Karula. - Kaika suvõülikuul Lüllemäe. Võro, 1996
• Saareste, A. Piibli keel ja rahvakeel. - Eesti Keel, 1939, nr 7-8
• Tanilas, E. Karula Maarja kirik Voldik Lüllemäe Külaraamatukogus
 
Kaika Laine (Laine Roht)
Laine Roht (1927) - rahvaravitseja Kaika Laine (Laasi Laine, Püssä Laine jne)
• Suviste, M. Kaika Laine: "Olen haige. Ärge minu juurde tulge. Ei aita enam. Tahan rahu." Õhtuleht, 27.08. 2007
• Tootsen, Ü. Laine Roht: Ma pole nõid - ma olen tohter.Võrumaa Teataja Elu, 27. juuli 1996
• Aarma, J. Roht, Laine. Kaike Laine: Kõik läheb, nagu kirja pandud. Maaleht, 3. mai 2007
• Allas, T. Kaika Laine: roosil om väega palju põhjusi, taad om 300 liiki. Uma Leht, 7. mai 2002
• Hint, M. Maatark ei taha olla nõid, ehkki elab metsa taga. Rahva Hääl, 10. märts 1994
• Holvandus, J. Kaika Laine: “Är ilman unõtaguq taimõ iist Maaimmi tennämäldaq.” Kodutohter, nr 7/8 2002
• Jõgioja, H. Laine Roht 80. Kesknädal, 16. mai 2007
• Jaaksoo, M. Kaika Laine sünnipäevalistele: vaid taevaisa abil olen saanud teid aidata. Õhtuleht, 4. mai 2009
• Kaarna, I. Kaika Laine sai sünnipäevakingiks päris oma raamatu. Võrumaa Teataja, 5. mai 2009
• Kaika Laine - ristimärgi, allikavee, maarohtude väega. NaisteMaailm.ee
• Kaika Laine ootab temalt abi saanud inimesi oma sünnipäevapeole. Sakala, 30.aprill 2009
• Kiiver, V. Eesti nõidtargad. 1992
• Kiiver, V. Maaema mess. - Liivimaa Kuller, 24. okt. 1996
• Kriis, M. Eesti rahvale tahaksin jääda tädi Laineks. - Võru Teataja, 20. juuni 1992
• Kudu, R. Kaika Laine - sajandi naine. .... 2009
• Käos, T. Naistepäeva eel austati aasta erilisimat inimest. Valgamaalane, 8. märts 2008
• Paju, A. Karula ravitseja - Kaika Laine. Eesti Loodus, okt. 1998
• Paju, A. Teadja kui looduse ja ühiskonna vahendaja. Maapere, 1994 nr 3
• Rahvatohtri Kaika Laine. Rmt: Võrumaa kodulugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Raitar, I. Kaika Laine imeline tervenemine. Naised, 15. aug. 2008
• Raitar, I. Kaika Laine nooruse retsept - kummelitee ja head mõtted. Naised, 14. märts 2008
• Raudvere, R. L. Roht: ärge kutsuge mind Kaika nõiaks, kutsuge mind tädi Laineks. - Maaleht, 4. mai 1995
• Raudvere, R. Täna alati ja iga anni eest. Tln., 1995
• Tender, T. Kaika nõid teeb loitsudega imet. - Eesti Ekspress, 23. aprill 1993
• Tender, T. Tervise andja. - Kultuur ja Elu, 1992 nr 5
• Tootsen, Ü. Laine Roht maailma ekraanile. - Võrumaa Teataja, 18. juuli 1996
• Tootsen, Ü. Laine Roht: Ma pole nõid - ma olen tohter. Võrumaa Teataja Elu, 20. juuli 1996
 
Alfred Käärmann
Alfred Käärmann (1922) - metsavend
• Laar, M. Metsavennad. Tln., 1993
• Vabadusvõitleja sai teeneteristi. Võrumaa Teataja, 18. sept. 2007
 
Jaan Lattik
Jaan Lattik (1878 - 1967) - pastor, kirjanik
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Kõivupuu, M. Mis meil sääl keriku man asja. Jaan Lattik 125. Sirp, 31. okt. 2003
• Kotov, T., Tanilas, E. Jaan Lattik 120 Voldik Lüllemäe Külaraamatukogus
• Kotov,T. Jaan Lattik jõudis kodumaa mulda. Valgamaalane, 4.nov. 2008
• Linder, Ü. Karula tähistas Jaan Lattiku sünniaastapäeva mitmekülgselt. Valgamaalane, 25. okt. 2003
• Merila Lattik, H. Talupoisist kasvas ühiskonnategelane. Valgamaalane, 25. okt. 2003
• Mäkiste karapoiskõsõst sai kirämiis - Jaan Lattik. Rmt: Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Raudvassar, V. Avastamata Jaan Lattik. Võrumaa Teataja, 1. nov. 2003
• Roolaht, A. Nii see oli. Tln., 1990
• Suurvärav, A. Raamat Võrumaa keelemurdes, Karula keelelaadis. Valgamaalane, 10. apr. 1999
• Talts, M. Jaan Lattik - pastor, riigimees ja kirjanik. Sakala, 18. okt. 2003
• Tonts, Ü. Jaan Lattik ja Karula. - Võru Instituudi toimõtiseq 7. Võro, 2000
• Tonts, Ü. Jaan Lattik ku Karula kiränik. - Kaika suvõülikuul Lüllemäel. Võro, 1996
• Võro kiränduse luumine. - Võru Instituudi toimõtiseq VII. Võro, 2000
 
Karl Leinus
Karl Leinus (1889 - 1968) - koorijuht, muusikapedagoog
• Aarna, E. Karl Leinus omakandi rahva seas. - Töörahva Elu, 28. aug. 1979
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Ploom, E. Karl Leinuse noorusmail. - Töörahva Elu, 5. sept. 1972
• Rinne, L. Lauldi K. Leinuse mälestuseks. - Töörahva Elu, 6. sept. 1979
• Vahar, V. Karl Leinuse 90. sünniaastapäeva puhul. - Töörahva Elu, 28. aug. 1979
• Vahter, A. Karl Leinus. - Võru Teataja, 26. aug. 1989
• Veri, K. Karl Leinus. 1969 Antsla Gümnaasiumi muuseumis
• Veri, K. Karl Leinuse mälestuseks. - Töörahva Elu, 25. aprill 1978
 
Benno Mikkal
Benno Mikkal (1921 - 1981) - näitleja
• Eesti teatri biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1983
 
metsavennad Mõttused

• Tõnismägi, H. 23 aastat tihnikus. - Rahva Hääl, okt.-nov. 1990
• Tõnismägi, H. Veel kord vendadest Mõttustset. - Rahva Hääl, 20. veebruar 1991
• Üte perre häötämise lugu - mõtsaveleq Mõttusõq. Rmt: Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
 
Eduard Ole
Eduard Ole (1898 - 1995) - kunstnik
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Mägi, A. Eduard Ole. The life and work of the artist. Eesti Kultuuri Ühing, 1978
• Suurvärav, A. Valgamaalt pärit eesti kunstnik. Eduard Ole 100. Valgamaalane, 21. mai 1998
• Toom, M. Eduard Ole 100. Eesti kunsti dändi. Eesti Ekspress Areen netis.
 
Juhan Raudsepp
Juhan Raudsepp (1896 - 1984) - skulptor
• Eesti Entsüklopeedia. Kd 8. Tln., 1995
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Tuvike, L; Raudsepp, N. Rusi talu uus elu Rocca al Mares. Kultuur ja Elu, nr 3 ja 4, 2002
• Viilmann, V. Juhan Raudsepp. Tln., 1984
 
Joachim Rossihnius
Joachim Rossihnius - pastor
• Alvre, P. Mõnda Joachim Rossihniuse keelekasutuse omapärast. - Emakeele Seltsi aastaraamat 47. 2001. Tln., 2002
• Karula keelemeheq Joachim Rossihnius ja Johann Hornung. Rmt: Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Kingisepp, V.-L., Habicht, K., Prillop, K. Joachim Rossihniuse kirikumanuaalide leksika. - TÜ eesti keele õppetooli toimetised 22. Trt., 2002
• Puudersell, R. Karula. - Kaika suvõülikuul Lüllemäe. Võro, 1996
 
Elem Treier
Elem Treier( 1927) - kirjandusloolane
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Eesti teatri biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1983
• Suurvärav, A. Kirjandusloolane Elem Treier töötab muuseumis. Valgamaalane, 12. sept. 2002
• Treier, E. Vilde muuseum muutuvas ajas : direktori mälestusi. Muuseum, nr 2, 2006
• Treier, Elem. Tammsaare-uurija Elem Treier (75): "Vaim peab olema vormis". Elukiri, nr 8, 2003
• Veidemann, R. Albu valla Tammsaare-preemia Elem Treierile. Postimees, 28. jaan. 2003
 
Hans Wühner
Hans Wühner (1836 - 1911) - rahvusliku liikumise tegelane
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1983
 
Valev Uibopuu
Valev Uibopuu (1913 - 1997) - kirjanik
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Kaljundi. L. Eesti lugu: Valev Uibopuu „Keegi ei kuule meid”. Eesti Päevaleht, 27. märts 2009
• Kruus, O. Mälestusi kirjanikest - Valev Uibopuu. Videviku kodulehekülg.
• Suri kirjanik Valev Uibopuu. Eesti Päevaleht, 20. märts 1997
• Suurvärav, A. Kirjanik leidis Valgast seniolematu melu. Valgamaalane, 17. juuli 2008
• Tonts, Ü. Valev Uibopuu - elu ja loomingu lugu. Tartu, 2004
• Tonts,Ü. Eestlaseks jäänud ja eurooplaseks saanud Valev Uibopuu. Postimees, 1. veebr. 1995
• Valev Uibopuu mäleht rassõt aigu. Rmt: Võromaa kodolugu. Karula kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
 
avalehele