Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
KULTUURILOOLISED ISIKUD
Peeter Lindsaar
Kristjan Aabmets
Kristjan Aabmets - puusepp
• Ellen, J. Lossiehitaja poeg. - Õhtuleht, 15. aprill 1970
 
Herbert Akerman
Herbert Akerman - maaler-ettevõtja
• Eesti majanduselu leksikon. Pärnu, 1939
• Lõuna-Eesti tegelaste biograafiad. Viljandi, 1938
 
Eduard Ahman
Eduard Ahman (1889 - 1942) - sõjaväelane
• Ahman, Eduard. Valgamaa kodulooline andmebaas ISIK netis.
• Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased. Tln., 1998
• Käos, T. Aastad mööduvad, kangelasteod jäävad. Valgamaalane, 2. veebr. 2008
 
Peeter Albrecht
Peeter Albrecht (1872 - ) - kooliõpetaja Antslas
• Antsla Gümnaasiumi koduleht internetis.
• Kool, K. Antsla koolid 1918 - 1940. 1995 Antsla Gümnaasiumis
• Lõuna-Eesti tegelaste biograafiad. Viljandi, 1938
• Peeter Albrecht 60-aastane. Õpetajate Leht 15. juuli 1932
 
Jaan Antsov
Jaan Antsov - kooliõpetja Antslas
• Lõuna-Eesti tegelaste biograafiad. Viljandi, 1938
 
Emma Asson
Emma Asson (1889 - 1965) - õpetaja
• Eestikeelne raamat 1901 - 1917 1.osa. Tln., 1993
• Sirk, V. Ajalooõpikute autor Emma Asson. - Õpetajate Leht, 3. august 1991
 
Jakob Aunver
Jakob Aunver (1891 - 1978) - kultuuriloolane
• Kangro, B. Eesti kirjakuulutaja eksiilis. Lund, 1989
 
Contra
Contra (Margus Konnola) (1974) - luuletaja
• Contra kirjutab luulet, mis kõlbab süüa. Interv. Veiko Märka. Eesti Ekspress, 29. märts 2007
• Contra: kuidas tegelikult huumor sünnib. Üles kirjut. Rainer Kerge. SL Õhtuleht, 2. mai 2008
• Hansen, R. Urvaste kuningas ja tema pere. Meie Pere nr 8, okt. 2008
• Kabun, K. Contra - Urvaste kingitus eesti luules. - Võrumaa Teatja, 25. okt. 1997
• Kauksi, Ü. Viva la Contra. - Postimees, 10. jaan. 1997
• Kononenko, E. Contra jõudis Kristuse ikka. Võrumaa Teataja, 29. märts 2007
• Mägi, R. Contra sai Lutsu preemia. Vooremaa, 3. aprill 2007
• Märka, V. Contra tunnistati Palamusel aasta naljameheks. Võrumaa Teataja, 5. aprill 2007
• Post, E. Contra keset küla. Pere ja Kodu nr 7, juuli 2007
• Puuvill, M. Contra neljas valang. - Eesti Päevaleht, 5. juuni 1997
• Rõõm, G. Emalaulud. Oma emast räägivad Contra jt. Eesti Naine nr 5, mai, 2008
• Raudvere, R. Poksikotist sai Contra. - Maaleht, 12. okt. 1995
• Urvaste valla juhid lasid Contra lehetoimetaja kohalt lahti. Võrumaa Teataja, 12. juuni 2008
• Velsker, M. Raamatupidajana 1996. aasta eesti luules. - Looming, 1997 nr 3
• Viitol, L. Nii noor, niii Contra! - Keel ja Kirjandus, 1995 nr 12
 
Jaan Ellen
Jaan Ellen (1937-2008) - (aja)kirjanik
• Konnula, M. Jaan Ellen talletab rahva valu. Maaleht, 2. juuni 2005
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Johann Gutslaff
Johan Gutslaff (? - 1657) - pastor ja kirjamees
• Alttoa, V., Valmet, A. 17. saj. ja 18. saj. alguse eestikeelne juhuluule. Tln., 1973
• EELK Urvaste Püha Urbanuse koguduse koduleht
• Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Tln., 1975
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. Tln., 1963
• ENE 2. tr 3. kd. Tln., 1988
• Gutslaff Johann on kirjutanud "vääralt pühaks peetud Võhandu jõest Liivimaal". - Töörahva Elu, 19. märts 1981
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kruus, O. Kirjanduslik Otepää. Tln., 1969
• Salumets, Ü. Urvaste koguduse ajalugu ajavahemikul 1940 - 1991. Diplomitöö. 2000 Antsla Gümnaasiumis
• Sikk, H. Eesti raamat 450 ja Võrumaa osa eestikeelse raamatu arengus. - Töörahva Elu, 24. juuli 1975
• Sikk, H. Urvaste pastori J. Gutslaffi raamat rahva vanadest pärimustest ja 1642.a. sündmustest Võrumaal. - Töörahva Elu, 5. jaan. 1982
• Tering, A. Lisandusi ja täpsustusi Johannes Gutslaffi kohta. - Keel ja Kirjandus, 1979 nr 1
• Veri, K. Tähtis kultuuriline üritus. - Kolhoosi Elu, 4. jaan. 1958
 
Elmar Haller
Elmar Haller (1907 - 1985) - põllumajandusteadlane
• Aava, A. Võrukene koolivellest. - Töörahva Elu, 21. nov. 1987
 
Mango Hans
Mango Hans (1713 - 1780) - jutlustaja
• Hiiemets, J. Õpetaja Quandti rasked päevad. Trt., 1940
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Põldmäe, R. Mango Hansu probleem. - Keel ja Kirjandus, 1981 nr 10
• Salumets, Ü. Urvaste koguduse ajalugu ajavahemikul 1940 - 1991. Diplomitöö. 2000 Antsla Gümnaasiumis
• Urvaste valla kodulehekülg internetis.
 
Friedrich Matthias Hasse
Friedrich Matthias Hasse (1717 - 1777) - hernhuutlik kirjamees
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• llja, V. Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Liivimaal (Lõuna-Eesti) 1729–1750. III Tln., 2002
• Vinkel, A. 280 aastat M. Fr. Hasse sünnist. - Võrumaa Teataja, 11. märts 1997
• Vinkel, A. M. Fr. Hasse tegevusest Urvastes 1740 - 1750. - Eesti Kirik, 2. aprill 1997
 
Marie Heiberg
Marie Heiberg (1890 - 1942) - luuletaja
• Eelmäe, A. Lootuse ja mure laulik. - Keel ja Kirjandus, 1966 nr 1
• Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Tln., 1975
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Eesti luule antoloogia. Tln., 1955, 1967
• ENE 2. tr 3. kd. Tln., 1988
• Heiberg, M. Fragmente kirjadest Fr. Tuglasele - Vikerkaar, nr 9
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Kask, L. Urvaste lauliku mälestuseks. - Töörahva Elu, 14. sept. 1965
• Kepp, Õ. Mõningaid M. Heibergi luuleaspekte XIX ja XX sajandi vahetuse kujundisüsteemi taustal. - Keel ja Kirjandus, 1990 nr 9
• Keskpalu, H. Kurbade silmadega naine. - Valgamaalane, 18. mai 1991
• Kruus, O. Apokriiva lood eesti akadeemilise kirjandusloo juurde. Tln., 1983
• Kruus, O. Kirjanduslik Otepää. Tln., 1969
• Kuljus, I. Üks naine kurbade silmadega. - Võrumaa Teataja, 11. sept. 1990
• Kuningas, O. Kuid luule kui päästja on armetul ajal… - Viruskundra, 18. mai 1995
• Kuningas, O. M. Heibergi tulek kirjandusse. - Töörahva Elu, 9. sept. 1965
• Laane, K. Kodukohast südameverega. - Töörahva Elu, 9. sept. 1965
• Lavale jõuab ooper Marie Heibergist. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 4. aprill 2006
• Lindsaar, P. Üks neist ei olnud luuletaja. Jooni Marie Heibergist. - Tulimuld, 1951 nr 2
• Luuletaja Marie Heiberg kaasaegsete mälestustes. - Töörahva Elu, 25. okt. 1960
• Luuletaja Marie Heiberg. - Sirp ja Vasar, 15. sept. 1945
• Murelaulik Marie Heiberg 1890-1942. Toim. R. Ermel. Osula, 2004
• Peterson, I. Marie Heiberg - 100. - Lõunakaar, 14. sept. 1990
• Sikk, H. Marie Heiberg - 100. - Viruskundra, 1990 nr 10
• Sisask, A. Ajakangas. Tln., 1970
• Tael, I. Täht tumedast põhjamaa ööst. - Eesti Naine, 1990 nr 9
• Urvastes tähistatakse M. Heibergi 100. sünniaastapäeva - Võrumaa Teataja, 16. august 1990
• Valper, L. Marie Heibergi elu ja looming on väärtustatud raamatus. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 17. veebr. 2005
• Veri, K. Lootuse ja mure laulik. - Töörahva Elu, 9. sept. 1980
• Veri. K. Traagilise saatusega luuletaja. - Noorte Hääl, 10. sept. 1960
• Visnapuu, H. Päike ja jõgi. Mälestusi noorusmaalt. Lund, 1951
 
Johann Hornung
Johann Hornung (1660 - 1715) - pastor
• Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Kas tunned maad. Tln., 1965
• Koppel, M.- M. Karula kiriku saaga. Kultuur ja Elu, nr 2, 2003
• Mägi, H., Veri, K. Siin- ja sealpool maanteed. Valga rajoon. Tln., 1976, 1983
• Puudersell, R. Karula. - Kaika suvõülikuul Lüllemäe. Võro, 1996
• Saareste, A. Piibli keel ja rahvakeel. Eesti Keel, 1939, nr 7-8
• Tanilas, E. Karula Maarja kirik Voldik Lüllemäe Külaraamatukogus
 
Rihhard Iher
Rihhard Iher (1910 - 1980) - kirjanik ja luuletaja
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hallik, A. 240 aastat Osula kooli. Võrumaa Teataja, 5. mai 2005
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Pai, A. Rihhard Iher - kodukandi tuntud pedagoog ja kirjanik. Osula, 1995 Võrumaa Muuseumis
• Rannit, E. M. Rihhard Iheri elo ja looming. - Kaika suvõülikuulõ kogomik.I-VIII. Võru, 1997
• Rebane, T. Raamat väärikalt eestiaegselt inimeselt. Elu, Võrumaa Teataja nädalalõpulisa, 19. aug. 2000
• Sikk, M. Osula kooli õpetajaid ja õpilasi. Võru, 1996
• Sikk, M. Rihhard Iher - 85. - Võrumaa Teatja, 25. aprill 1995
• Sikk, M. Rihhard Iher 1910 - 1980. - Võrumaa Teataja, 2. aprill 1991
• Susi, R. Sônamere rôômus rand. Koit, 1. sept. 1998
• Valper, V. Kolmkümmend aastat hiljem. Viruskundra, Vôrumaa Teataja kultuurilisa, sept. 1998
 
Bernard Kangro
Bernard Kangro (1910 - 1994) - kirjanik
• B. Kangro kiri O. Kruusile 20. Vii 1972. - Viruskundra, 19. sept. 1995
• B. Kangro 1910 - 1994. - Eesti Aeg, 30. märts 1994
• B. Kangro 1910 - 1994. - Kultuurileht, 2. aprill 1994
• B. Kangro läks manalateele. - Rahva Hääl, 29. märts 1994
• B. Kangro sõdurimälestusi. - Postimees, 16. aprill 1994
• B. Kangro üks viimaseid kirju. - Viruskundra, 18. veebr. 1995
• B. Kangro. In memoriam. - Looming, 1994 nr 5
• Bereczki, U. Ainult oma kodumaast. - Looming, 1994 nr 5
• Eesti kirjandus paguluses 1944 - 1972. Lund, 1973
• Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Tln., 1975
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Ehala, M. Ruum ja reaalsus B. Kangro arbujalikus luules. - Vikerkaar, 1990 nr 9
• Eilart, J. Alles hoida maailma. - Favoriit, 1995 nr 3
• ENE 4. kd Tln., 1989
• Epner, L. Märkmeid ruumipoeetikast B. Kangro näidendeis. - Keel ja Kirjandus, 1991 nr 6
• Ex libris. - Akadeemia, 1994 nr 2
• Grünthal, I. Lüroeepiline Kangro. - Tulimuld, 1989 nr 3
• In memoriam Bernard Kangro - Eesti Kirjanduse Seltsi aastaraamat XXV. Trt., 1995
• Jõgi, M. Tundeline teekond viie aastakümne taha. Artikleid ja mälestusi. Tln., 2008
• Kõiv, M. Genius loci. - Akadeemia, 1994 nr 4
• Kõivupuu, M. B. Kangro "Susi" folkloristi pilgu läbi. - Keel ja Kirjandus, 1996 nr 7
• Kaalep, A. Arbujatest lähtuvalt: In memoriam B. Kangro. - Keel ja Kirjandus, 1994 nr 7
• Kamberg, E. Tahta võimatut on meie saatus. - Kultuur ja Elu, 1991 nr 6
• Kangro Kangrost. (intervjuu U. Parikaselt). - Reede, 21. sept. 1990
• Kangro, B. Eesti kirjakuulutaja eksiilis. Lund, 1989
• Kangro, B. Elukilde. -Keel ja Kirjandus, 1994 nr 1
• Kasterpalu, M. See on Bernard Kangro. Ajalik elukäik ta enese poolt kokku pandud meeles pidamiseks ja õpetuseks ja nalja pärast. Eesti Kirjandusmuuseum. Võrumaa Muuseumis
• Kauksi, Ü. Kangro tõisi võromaalastõ siah. - Vikerkaar, 1990 nr 9
• Kirjanik B. Kangro in memoriam. - Võru Teataja, 29. märts 1994
• Kolk, R. B. Kangro luulest ja luulest üleüldse. - Tulimuld, 1985 nr 4
• Kronberg, J. B. Kangro "Kogutud luulet" ilmumise puhul. - Postimees, 29. juuni 1991
• Kronberg, J. Nähtamatu Bernard Kangro. - Postimees, 27. sept. 1995
• Kronberg, J. Teekond igavesse linna. - Viruskundra, 1994
• Krull, H. B. Kangro teistmoodi aeg. - Eesti Ekspress, 12. aprill 1991
• Kruus, O. B. Kangro - 85. - Viruskundra, 19. sept.1995
• Kruus, O. B. Kangro mälestuseks. - Valgamaalane, 5. aprill 1994
• Kruus, O. B. Kangro tulek proosasse. - Keel ja Kirjandus, 1990 nr 9
• Kruus, O. B. Kangro unistus. - Eesti Sõnumid, 18. sept. 1995
• Kruus, O. B. Kangro uue romaanitüübi rajajana. - Haridus, 1991 nr 1
• Kruus, O. Tartu visioon: B. Kangrot lugedes. - Tulimuld, 1989 nr 2
• Lepik, K. Paastu-Maarjapäeval 1994: B. Kangro laule lugedes. - Looming, 1994 nr 5
• Liiv, T. B. Kangro ja vastupanu-eetika. - Reede, 21. sept. 1990
• Liiv, T. B. Kangro kirjanikuna. Lund, 1989
• Mark, A. B. Kangro mälestuseks. - Viruskundra, 1994 nr 4
• Merilai, A. Emaleppi allikamäelt. - Keel ja Kirjandus, 1991 nr 9
• Merilai, A. Susi ehk kuidas B. Kangrot unes näha. - Vikerkaar, 1994 nr 2
• Mina olen reheahi (TÜ aula ettekandekoosolek). - Looming, 1990 nr 11
• Muru, K. Ühe nooruslüüriku vaatlusi. - Keel ja Kirjandus, 1971 nr 3-4
• Mägi, A. Kangro uus bibliograafia oluline raamat eksiilis. - Eesti Päevaleht, 28. juuni 1999
• Nirk, E. B. Kangro hilisromaanidest. - Looming, 1990 nr 5
• Oja, A. Joonatan K. eksirännakud. - Teater. Muusika. Kino., 1993 nr 4
• Oja, H. Kangro luule kaheksa aastakümmet. - Tulimuld, 1991 nr 2
• Olesk, S. Tähelepanekuid B. Kangro ja K. Lepiku luule meetrikast. - Keel ja Kirjandus, 1990 nr 9
• Põder, A. Antsla mees B. Kangro. - Võru Teataja, 18. sept. 1990
• Peep, H. Kirjandusloolane B. Kangro. - Looming, 1985 nr 9
• Promovendi B. Kangro elulugu. - Vikerkaar, 1990 nr 9
• Pruuli, T. B. Kangro 80. - Edasi, 15. sept. 1990
• Rajamaa, H. Ood kultuurihiiglasele. - Viruskundra, 1994 nr 5
• Raudvassar, V. B. Kangro - Eesti vastupanuliikumise laulik. - Võru Teataja, 13. sept. 1990
• Ristikivi, K. B. Kangro. Lund, 1967
• Sikk, H. Üleskutse B. Kangro varamust Lõuna-Eesti kultuurikeskuseks. - Võru Teataja, 27. juuni 1991
• Tamm, V. B. Kangro kodulinn oli ka Valga. - Valgamaalane, 16. sept. 1995
• Teder, E. B. Kangro ja Eesti Kirjanike Kooperatiiv. - Kodumaa, 13. aprill 1989
• Uibo, U. Teomees ja uneleja. - Võru Teataja, 18. sept. 1990
• Võsar, Ü. Põgus hetk tumedas luules. - Sakala, 21. okt. 1989
• Vahtre, L. Eesti kultuuri ajalugu. Tln., 1993
• Valmas, A. Kodutanumast kaugemal. Valimik artikleid väliseesti kultuurist. Tln., 1994
• Valmas, A. Pikk tööpäev on lõppenud. - Eesti Aeg, 13. aprill 1994
• Väiseesti kirjandus. Tln., 1991
• Zimmermann, K. Tervitustega mere tagant. - Võru Teataja, 16. aprill 1994
 
Hella Keem
Hella Keem (1915 - 1997) - keeleteadlane- murdeuurija
• Kalkun, K. Teadlane võru keelest. Keel ja Kirjandus nr 2, 1999
• Keem, H. Õpinguist, õpetajaist ja murdeuurimisest. - Emakeele Seltsi Aastaraamat 31. 1985. Tln., 1987.
• Keem, H. Kuidas minust sai murdekoguja. - Kodumurre 3/4. Tln., 1962
• Keem, H. Lõuna-Eesti keelemurdest. - Sirp ja Vasar, 26. aprill 1985
• Käsi, I. Ütesäkümmend aastakka Keema Hella sündümisest. Võro-seto tähtraamat 2005. Võro, 2004
• Sepp, A. Murdevara perenaine. - Sirp ja Vasar, 26. aprill 1985
• Sepp, A. Zum Jubiläum von Hella Keem. Linguistica Uralica nr 2, 1995
• Valper, L. Hella Keem sai kätte Kangro-nimelise kirjandusauhinna. - Võrumaa Teataja, 27. sept. 1997
• Valper, L. Murdekeelest võib iga keel ammutada jõudu ja tuge. - Võrumaa Teataja, 14. okt. 1997
• Vastab murdeuurija Hella Keem. - Emakeele Seltsi Aastaraamat 35 - 42. 1989 - 1996. Trt., 1998
• Viikberg, J. Hella Keem in memoriam 6.IV 1915-28.XII 1997. Keel ja Kirjandus nr 4, 1998
• Viikberg, J. Usutelu Hella Keemaga. - Keel ja Kirjandus, 1995, nr 4
 
Aksel Kersna
Aksel Kersna (1920 - 1986) - Antsla keskkooli direktor, spordipedagoog
• Keskkoolist gümnaasiumiks. 55 aastat Antsla koolielu. 2000 Broshüür Võru Instituudis
 
Enn Koemets
Enn Koemets (1911 - 1973) - pedagoogikateadlane
• Allese, E. Enn Koemets õpetajana. - Haridus, 1991 nr 8
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Elango, A. Dotsent E. Koemets 60-aastane. - Tartu Riiklik Ülikool, 3. sept. 1971
• Enn Koemets. Mälestusi. Koost. E. Allese. - Eesti pedagoogika ja kool, XLIV. Tln., 1991
 
Adam Koljo
Adam Koljo (1699 - 1759) - kirjamees
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Hiiemets, J. Õpetaja Quandti rasked päevad. Trt., 1940
• Salumets, Ü. Urvaste koguduse ajalugu ajavahemikul 1940 - 1991. Diplomitöö. 2000 Antsla Gümnaasiumis
 
Fred Kraav
Fred Kraav (1923) - kirjanik ja meremees
• Eesti kirjandus paguluses 1944 - 1972. Lund, 1973
• Eesti raamat vabas maailmas: bibliograafiline ülevaade 1944 - 1970. Lund, 1971
• Sikk, H. Fred Kraav 70. - Viruskundra, 1993 nr 5
• Sikk, H. Külaliseks Fr. Kraav - merekaru, kirjanik, vabadusvõitleja. - Viruskundra, 1992 nr 1
• Tootsen, Ü. Fred Kraavi külaskäik Võrumaale. - Võrumaa Teataja, 31. aug. 1996
 
Salme Kõiv
Salme Kõiv (1909) - prosaist
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
 
Peeter Lindsaar
Peeter Lindsaar (1906 - 1990) - kirjanik
• Aavik, E. Kirjanik P. Lindsaar, elutööd meenutades. - Viruskundra, 1991 nr 7
• EE 5. kd. Tln., 1990
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Kangro, B. Arbujad. Märkmeid, mälestusi, mõtisklusi. 1. osa. Lund, 1981
• Kangro, B. Kolm kohtumist. - Tulimuld, 1966 nr 3
• Mägi, A. Eesti kirjandus paguluses. 1944 - 1972. Lund, 1973
• P. Lindsaar. - Reede, 16. nov. 1990
• P. Lindsaare bibliograafia. Sydney, 1987
• Sikk, H. Suri Võrumaalt pärit kirjamees. - Võru Teataja, 17. nov. 1990
• Sinimets, G. Erandnähtus. B. Lindsaar 90. - Viruskundra, 1996 nr 7
• Suurvärav, A. Võrumaalt pärit eesti kirjanik. - Võru Teataja, 17. aug. 1991
• Teder, E. P. Lindsaarest ja tema lugudest. - Keel ja Kirjandus, 1991 nr 3
• Valmas, A. Kodutanumast kaugemal. Kaadriohvitserist kirjanik. Tln., 1994
• Väliseesti kirjandus. Tln., 1991
 
Matthias Lithander
Matthias Lithander - rahvakooli asutaja
• Salumets, Ü. Urvaste koguduse ajalugu ajavahemikul 1940 - 1991. Diplomitöö. 2000 Antsla Gümnaasiumis
 
Aadu Lüüs
Aadu Lüüs (1878 - 1967) - arstiteadlane
• Issakov, S., Palamets, H. Talutarest Tartusse. Tln., 1992
• Lüüs, A. Eluradadel nähtut, kuuldut, meelespeetut. Stockholm, 1959
• Lüüs, A. Mälestusi Tartu ülikoolist. Tln., 1992
 
Arnold Matteus
Arnold Matteus (1897 - 1986) - arhitekt
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Kivi, R. Ajad ja aastad. - Edasi, 13. dets. 1972
• Kivi, R. LXX - Edasi, 13. dets. 1967
• Lüüs, K. Tulevikunägemustest enne ja nüüd. Tartu Postimees, 25. juuli 2007
• Matteus, A. Lapsepõlve radadel. Mälestusi. Käsikiri arhitekti tütre Hella-Mare Männamaa käes
• Palamets, H. Arnold Matteus - Tartu arhitekt. Tartu Ekspress, 28. veebr 2008
• Palamets, H. Sõjajärgne Tartu. - Eesti Sõnumid, 1. aug. 1994
• Preem, M. Arhitekt Arnold Matteus 100. - Postimees, 17. dets. 1997
• Preem, M. Arhitekt Arnold Matteus 85. Näitus Tartu Riiklikus Kunstimuuseumis. Kataloog 1982.
• Puidet, R. Tartu on Arnold Matteuse nägu. Eesti Kirik, 16. apr. 2008
• Püttsepp, J. Mälestusmärk Matteusele, piibuga mehele. - Postimees, 14. dets. 1997
• Raudsepp, R. Kuulus arhitekt Arnold Matteus. Trt., 1998
• Sikk, R. Vikerkaarevärviline raamatukogu tõi Väimelale kuulsust. Eesti Päevaleht, 2. mai 2007
• Talvistu, E. Matteusiaana probleeme. - Postimees, 15. dets. 1997
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Ilmar Mändmets
Ilmar Mändmets - põllumajandusteadlane
• Saar, H. Osula kooli õpetajaid ja õpilasi. Võru, 1996
 
Hella-Mare Männamaa
Hella-Mare Männamaa (Kitsõmamma) - lastekirjanik
• Saar, H. Osula kooli õpetajaid ja õpilasi. Võru, 1996
• Valper, L. Metsa varjus, eemal suurtest teedest. - Võru Teataja, 30. okt. 1993
 
W. von Möller
W. von Möller (1847 - 1918) - kunstnik
• Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tln., 1996
 
Lembit Paluteder
Lembit Paluteder (1927 - 1995) - skulptor
• Rinne, L. Tasatse muinasjutumaal. - Töörahva Elu, 18. okt. 1977
• Lembit Paluteder. - Võrumaa Teataja, 19. okt. 1995
• Murutar, K. Mitte ainult taksopeatajast. - Edasi, 5. mai 1990
• Sibul, K. Pärit Võrumaalt. - Töörahva Elu, 11. juuni 1987
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Väino Puura
Väino Puura (1951) - laulja
• Eesti teatri biograafiline leksikon Tln., 2000
• Palli, I. Figaro, kes lapsena igatses üksindust. Maaleht, 28. mai 2009
 
Karl Pärsimägi
Karl Pärsimägi (1902 - 1942) - kunstnik
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Mälestused kunstnik Karl Pärsimäest. Eduard ja Ella Aarna jutustamise järele üles märkinud Karl Veri Valga Muuseumis
• Ratnik, E. Maalikunstnik K. Pärsimäe loomingust. - Sirp ja Vasar, 22. aprill 1966
• Reilin, K. K. Pärsimägi kaasaegsete mälestustes. - Töörahva Elu, 16. mai 1968
• Suurvärav, A. Võrumaalt Pariisi. - Töörahva Elu, 7. juuli 1987
• Traat, M. Oswiecimi eleegia. K. Pärsimäele mõeldes. - Valitud teosed 3. kd. Tln., 1985
• Treier, H. Karl Pärsimägi. - Kaika suvõülikuul. Valit tüüq. Trt., 1990
• Treier, H. Kunstnikud ja Võrumaa. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võru, 1997
• Treier, H. Maalikunstnik K. Pärsimägi. - Töörahva Elu, 7. juuli 1987
• Treier, H. Maalikunstnik Karl Pärsimägi (1902 - 1942). Diplomitöö. Trt., 1986
• Treier, H. Pärsimäe avastamine jätkub. - Sirp ja Vasar, 11. sept. 1987
• Treier, H. Pärsimägi ja Kostabi - ideekaksikud Võrumaalt. - Eesti Ekspress, 22. nov. 1991
• Treier, H. Pärsimägi. Võrumaa-Tartu-Pariis. Tln., 2003
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Veri, K. K. Pärsimäge meenutades. - Töörahva Elu, 19. juuli 1977
• Veri, K. Ta langes fašismi ohvriks. - Töörahva Elu, 15. mai 1965
 
J. Ch. Quant
J. Ch. Quant (1704 - 1750) - pastor
• Hiiemets, J. Õpetaja Quandti rasked päevad. Trt., 1940
• Salumets, Ü. Urvaste koguduse ajalugu ajavahemikul 1940 - 1991. Diplomitöö. 2000 Antsla Gümnaasiumis
 
Aulin Rimm
Aulin Rimm (1930 - 1999) - skulptor
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• ENE 5. kd Tln., 1974
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Aleksander Saaremets
Aleksander Saaremets - kooliõpetaja Antslas
• Lõuna-Eesti tegelaste biograafiad. Viljandi, 1938
 
Eduard von Toll
Eduard von Toll (1858 - 1902) - maadeuurija
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
 
Karl Veri
Karl Veri - pedagoog ja kodu-uurija
• Nilk, I. Maimu ja Karl Verile mõeldes. - Viruskundra, märts 1995
 
avalehele