Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KULTUURILOOLISED ISIKUD
Rudolf Adelmann
Rudolf Adelmann (1918) - näitleja ja näitejuht
• Eesti teatri biograafiline leksikon Tln., 2000
 
Kullasepad Blomeriused

• Kirme, K. Eesti suurim kuhiksõle tüüp (setu sõlg). - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXII. Tln., 1981
 
Paul Elken
Paul Elken (1909-2007) - koorijuht, organist, helilooja
• EELK Võru Püha Katariina kirik ja kogudus. Võru, 1993
• Ernits, T. Võromaal sündünüq muusikainemisi. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Hoop, K. Paul Elkeni looming tõi kokku unikaalse koosseisu. Sirp, 20. veebr. 2009
• Kaarna, I. Kirikukontserdid maestro mälestuseks. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 19. sept. 2009
• Valper, L. Paul Elken: 95 eluaastat võib isegi teeneks lugeda. Võrumaa Teataja, 19. veebr. 2004
• Valper, L. Paul Elkeni juubeliõhtut vääristas laulude esiettekanne. Võrumaa Teataja, 26. veebr. 2004
 
F. A. Hausmann
F. A. Hausmann - kullassepp
• Kirme, K. Eesti suurim kuhiksõle tüüp (setu sõlg). - Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXII. Tln., 1981
 
Richard Gustav Gotthard Hausmann
Richard Gustav Gotthard Hausmann (1842 - 1918) - ajaloolane
• Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tln., 1982
• Lõugas, V., Selirand, J. Arheoloogiga Eestimaa teedel. Tln., 1977
 
Friedrich Voldemar Hist
Friedrich Voldemar Hist (1900 - 1943) - kunstnik
• Alle, A. Kunstinäitus Võrun. - Vaba Maa, 23. veebruar 1923
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Villmann, V. Friedrich Hist - 90. - Võru Teataja, 8. nov. 1990
 
Hendrik Juurikas
Hendrik Juurikas (1921) - dirigent, pedagoog
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Ernits, T. Võromaal sündünüq muusikainemisi. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
 
Friedrich Reinhold Kreutzwald
Friedrich Reinhold Kreutzwald (1803 - 1882) - kirjanik, arst
• Fr. R. Kreutzwaldi bibliograafia. 1833 - 1969. Tln., 1978
• Adson, A. Lauluisa ja Kirjaneitsi. Näidend. Tln., 1930
• Dr. Fr. R. Kreutzwaldi mälestuse jäädvustamise seltsi põhikiri. Võru, 1923
• Eesti rahvuslikud suurmehed. Elulooline kirjastik noorsoole. V. Tln., 1940
• Faehlmanni ja Kreutzwaldi kirjavahetus. - ÕES kirjad 4. Tln., 1936
• Fr. R. Kreutzwald: 150. sünni-aastapäevaks (26. dets. 1803 - 25. aug. 1882): kirjanduse soovitusnimestik. Tln., 1953
• Fr. R. Kreutzwaldi maailmavaade ja tegevus. Artiklite kogumik. Tln., 1953
• Fr. R. Kreutzwldi ja L. Koidula kirjavahetus 1867 - 1873. Tln., 1962
• Friedrich Reinhold Kreutzwald 1803 - 1882. Personaalnimestik. Tln., 1982
• Gustavson, H. Friedrich Reinhold Kreutzwald arstina Võrus. Tln., 1995
• Gustavson, H. Pilk F. R. Kreutzwaldi arstitegevusse. - Keel ja Kirjandus, 1982 nr 8
• Ivask, A. Võru. Tln., 1967, 1976, 1980
• Kabun, K. Kreutzwaldi mälestusmedali sai Lauluisa veebikodu tegija [Marin Laak]. Võrumaa Teataja., 15. dets. 2007
• Kreutzwald ja Võru. Koost. A. Hollo. Võru, 2002
• Kreutzwald. Missioon. Tegelikkus. Kommentaarid F.R. Kreutzwaldi 200. sünniaastapäevale pühendatud näitusele "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg". Koost. K. Metste ja M. Laak. Trt., 2003
• Krull, A. Mõtteid Kreutzwaldi 200. sünniaastapäeval. Võrumaa Teataja, 18. dets. 2003
• Laak, M. Kreutzwaldi sajandi digitaalarhiiv. Võim ja kultuur. 2. Koost. M. Kõiva. Tartu, 2006
• Lembitu. Kreutzwaldi usulis-filosoofiline maailmavaade. Koost. U. Sutrop. Tln., 2003
• Nõu, A. Mõnda lauluisast F. R. Kreutzwaldist ja tema töödest. Akadeemia nr 12, 2006
• Nirk, E. Friedrich Reinhold Kreutzwald: lauluisa elulugu. Tln., 1961
• Nirk, E. Kreutzwald ja eesti rahvusliku kirjanduse algus. Tln., 1968
• Org, V. "Maarahva Kasulise Kalendri" (1845 - 1874) osast meie kalenderperioodikas. Diplomitöö. Trt., 1958 TÜ ajaloo õppetoolis
• Pulver, A. Kas Kreutzwald oli jaamaülem. Maaleht, 28. dets. 2007
• Raud (Tohver), L. F. R. Faehlmanni ja F. R. Kreutzwaldi elust ja loomingust. - Keel ja Kirjandus, 1934, nr 13
• Raud (Tohver), L. Friedrich Reinhold Kreutzwald: meie rahvuskultuurilise ärkamise isa. Tln., 1940
• Salu, H. F. R. Kreutzwald Võrus. - Meie maa. Eesti sõnas ja pildis. IV Lõuna-Eesti. Lund, 1957
• Suits, G. Noor Kreutzwald. Lund., 1983 / Tln., 1984
• Võru eile ja täna. Võru, 1964
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Viive Kuks
Viive Kuks (s. 1951) - graafik
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Valper, L. VÕRU 220. Kunstnik Viive Kuks tunneb rõõmu oma tööst. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 23. dets. 2003
• Viive Kuksi kodulehekülg internetis.
 
Johannes Käis
Johannes Käis (1885 - 1950) - haridustegelane
• Ainelo, A. J. Vahtra ja J. Käisi vastasseis. - Minevikumälestusi. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 1988
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Eisen, Fr. Silmapaistev progressiivne pedagoog. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. augustini 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Eisen, Fr. Valik J. Käisi töid. Kodulugu, üldõpetus, loodusõpetus.
• Horm, V. Noor Johannes Käis loodusõpetuse õpetajana (aastad 1903-1917). - Eesti kirjanike ja kultuuritegelaste pedagoogilised vaated. Nõukogude pedagoogika ja kool XXXI. Tln., 1983
• Johannes Käisi kodulehekülg internetis.
• Laane, K. Õpilaste ühiskondlik elu Võru Õpetajate Seminaris ja Johannes Käisi vaateid selles küsimuses. Nõmme, 1968 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Laane, K. Johannes Käis, noorus ja tegevus kuni 1920.a-ni. Nõmme, 1968 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Laane, K. Johannes Käisi kodumailt. 1985 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Laasimer, L. Taimeliikide kaitse ajaloost Eesti NSV-s. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. VI. Looduskaitse ajaloost Eestis. Tln., 1986
• Lehestik, P. J. Käisi 105. sünniaastapäevaks. - Koit, 29. nov. 1990
• Lehestik, P. J. Käisi pärand tänases kooliuuenduses. - Koit, 19. jaan. 1989
• Nagel, V. Johannes Käis ja nõukogude võim. Haridus nr 3, 2003
• Pakkal, T. Peri raamatukogu kroonika 1924-1977. Käsikiri Peri raamatukogus
• Tubli, M. Põlvamaa kultuurilooliste isikute tähtpäevi 1995. aastal. Põlva, 1995
• Unt, I. Johannes Käis ja eesti raamatu aastad. Haridus nr 6, 2000
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Arkadio Laigo
Arkadio Laigo (1901 - 1944) - graafik ja maalikunstnik
• Ambur, P. Arkadio Laigo eksliibristest. Tln., 1965
• Arkadio Laigo puugravüürid Tartus. Eesti Ekspress Areen, 22. märts 2001
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Laarman, M. Arkaadius Laigo. Mina kõnelen kunstist. Tartu, 1998
• Laarman, M. Arkadio Laigo. Tln., 1938
• Laarman, M. Kunsti aastanäitus. Mina kõnelen kunstist. Tartu, 1998
• Luhasoo, V. Vangid, kes naersid. Mälestusi A. Laigost ja N. Kummitsast. - Looming, 1969, nr 10
• Puugravüürid Tartu Kunstimuuseumis. Postimees, 16. märts 2001
• Puugravüüriklassik Laigo. Sirp, 6. aprill 2001
• Ratnik, E. Arkadio Laigo vabagraafikast. - Kunst, 1967, nnr 4
• Sider, L. Väljavõtteid Luise Sideri Pariisi-päevikust. Andrus Johani oma ajas 1906-1941. Tln., 1998
 
Bernhard Mark
Bernhard Mark (1919) - kunstnik
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Erki Nool
Erki Nool (s. 1970) - sportlane, olümpiavõitja
• Eesti spordi biograafiline leksikon. Tln., 2001
• Kristjan, K. Erki Nool: Tunnen eelkõige enda ees kohustust võita Sydneys medal. Sporditäht nr 9, 2000
 
Samuel Onno
Samuel Onno (1911-1992) - dirigent, pedagoog
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Ernits, T. Võromaal sündünüq muusikainemisi. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Võru Muusikakooli kodulehekülg internetis.
 
Elmo(Ellor) Ploom
Elmo(Ellor) Ploom (1907 - 1986) - seltsitegelane, ajakirjanik
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Kenk, V. Kuulus Sännä miis Elmar Ploom vai Elmo Ellor. Kaika suvõülikuulõ kogomik IX-XI.Võro, 2003
• Ploom, E. Pärlijõel on mu sünnikodu Käsikiri Võrumaa Muuseumis
 
Kaljo Raag
Kaljo Raag (1892 - 1967) - laulja ja tõstesportlane
• Eesti spordi biograafiline leksikon. Tln., 2001
• Eesti teatri biograafiline leksikon. Tln., 2000
 
Ervin Pütsep
Ervin Pütsep (1921 - 1998) - arhitekt, kunstiajaloolane
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Mägi, V. Võru poisist maailmamainega ehituskunstnikuks - Aja Pulss, 1991, nr 8
• Rebane, H. Ervin Pütsep - kuulus võrulane. - Sirp ja Vasar, 27. jaanuar 1989
 
Alar Sikk
Alar Sikk (1966) - esimene eestlasest Mount Everesti vallutaja
• Ilmus raamat maailma katusel käinud võrulasest. Võrumaa Teataja, 26. juuni 2004
• Kaarna, I. Alar Sikk on tagasi. Võrumaa Teataja, 18. dets. 2007
• Kaarna, I. Alar Sikk vallutas Kilimanjaro. Võrumaa Teataja, 31. jaan. 2008
• Lapsepõlvest alates teel mäetippu. - Elu, 31. mai 2003
• Sikk, A. Teekond tippu. Tln, 2004
 
Eduard Tamm
Eduard Tamm (1879 - 1940) - dirigent, metsasarvemängija, helilooja
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Ernits, T. Võromaal sündünüq muusikainemisi. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Grigorjev, K. Eduard Tammel mälestuspäev - raamatukogundus- ja seltsitegelase 110. sünniaastapäeva tähistamisest. Koit, 21. nov. 1998
• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Märtin, M. 100 aastat Eduard Tamme sünnist. - Sirp ja Vasar, 25. mai 1979
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
 
Elo Tamul
Elo Tamul (1913 - 1994) - laulja, näitleja
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Eesti teatri biograafiline leksikon. Tln., 2000
 
Jakob Teder
Jakob Teder (1873 - 1949) - karsklus- ja kultuuritegelane
• Teder, J. Luuletus "Ala-Heedu talu" Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Teder, K. Võru rahvavalgustaja ja haridustöö eesrindlane Jakob Teder. Biograafiline perekonnauurimus. Tln., 1973 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
 
Jaan Vahtra
Jaan Vahtra (1882 - 1947) - kunstnik, kirjanik, õpetaja
• Ainelo, A. J. Vahtra ja J. Käisi vastasseis. - Minevikumälestusi. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 1988
• Breidaks, A. Võrumaa aasta inimene on Alar Sikk. Võrumaa Teataja, 14. veebr. 2004
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Huik, T., Poots, Ü., Vahtra, J. Valitud tööd. Mälestusi, vesteid, artikleid. Tln., 1961
• Ivask, A. Mälestuskilde Jaan Vahtrast. Võru, 1966 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Jaan Vahtra maalid, kirjad, kaardid. Võrumaa Muuseumis
• Jaan Vahtra mälehtüspilte vanast Võromaast. Võromaa kodolugu. Põlva kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro 2004
• Jaan Vahtra mälestused. Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Jaan Vahtra saab Metstes mälestussamba. - Koit, 23. mai 1998
• Kivistik, V. Kaks Jaani. Lugu Jaan Vahtrast ja Jaan Ainelost. Räpina Rahvaleht, juuni 2007
• Laane, K. Mälestused. Jaan Vahtrat meenutades. 1982 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Mälestussammas J. Vahtra koolimajale. - Koit, 29. mai 1997
• Määr, E. Jaan Vahtra. Tln., 1972 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Põlva. Koost. R. Vill. Põlva, 1975
• Pakkal, T. Peri raamatukogu kroonika 1924-1977 Käsikiri Peri raamatukogus
• Ploom, E. Jaan Vahtra 20. surma-aastapäeval. Võru, 1967
• Treier, H. Kunstnikud ja Võrumaa. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võru, 1997
• Tubli, M. Põlvamaa kultuurilooliste isikute tähtpäevi 1997. aastal. Põlva, 1997
• Tuuling, E. Jaan Vahtra seostest Põlva rajooniga. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek 17.-20. august 1978. Artiklite kogumik. Tln., 1978
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Vahtra, J. Minu lapsepõlve kodud. Tln., 1982
• Valper, L. Kats Võromaa kunstnikku, kats maikuu sünnipäävälast. Võro-seto tähtraamat 2002. Võro, 2001
• Vill, R. Anu Vahtra mälestusi isast. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi III. Põlva 2005.
• Vill, R. Jaan Vahtra 23.05.1882 - 27.01.1947. Põlva, 1997
• Vill, S. Näitemänguraamat Põlvamaa paremad pojad. Põlva, 2009
 
avalehele