Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
KULTUURILOOLISED ISIKUD
Artur Adson
Artur Adson (1889 - 1977) - kirjanik, luuletaja
• Adson, A. Väikelinna moosekant : mälestusi Võru linnast sajandi algul. Vadstena, 1946
• Valper, L. Lapsed lugesid Sänna vanas koolimajas võrukeelset luulet. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 14. aprill, 2005
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
• Adson, A. Siuru-raamat. Toim. J. Urmet ja J. Nooni, järelsõna J. Kronberg. Tln., 2007
• Adson, A. Teatriraamat : ajalugu ja isiklikke kogemusi. Stockholm, 1958
• Artur AdsonVäikelinna moosekant : mälestusi Võru linnast sajandi algul /
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Ots, V. Artur Adson luuletajana. 1976 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Sännä trubaduur Artur Adson. Rmt: Võromaa kodolugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Võro kiränduse luumine. - Võru Instituudi toimõtiseq VII. Võro, 2000
 
Adolf Assor
Adolf Assor (1857 - 1934) - haridus-, kiriku-, muusika- ja tuletõrjetegelane
• Adson, A. Assor ja tema tootsid. - Kadunud maailm. Toronto, 1954
• Raudvassar, V. Adolf Assor - rahvavalgustaja Rõuges. Võrumaa Teataja, 8. sept. 2007
 
Kaupo Deemant
Kaupo Deemant (1936) - sõjaajaloolane
• Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased. Tln., 1998
• Mandel, M. Täna kõlavad lõõtspillilood. - Õhtuleht, 12. veebr. 1996
• Sikk, M. Kaupo Deemant: esimesel töökohal Tallinna linnamuuseumis tänaseni. - Viruskundra, 1996 veebruar
• Velliste, T. Täielik tõde on kaugel 65 aastat Laidoneride küüditamisest. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 23. juuli, 2005
 
Vello-Taivo Denks
Vello Denks (1936 - 2004) - metsandus- ja looduskaitsetegelane
• Leht, A-M. Vello-Taivo Denks ja mets elavad igavesti. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 9. aug. 2005
• Denks, V. Paganamaa, Tln., 1978
 
Ferdinand Eisen
Ferdinand Eisen (1914 - 2000) - hardidustegelane
• Eisen, F. Ankeet. 1985 Võrumaa Muuseumis
• Eisen, F. Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Haridus, nr. 4, 1999
• Ellart, H. Ferdinand Eisen 17.11.1914 - 31.10.2000. In memoriam. Forseliuse Sõnumid, nr 8, 2001
• Leht, K. Ferdinand Eisen 17.11.1914 - 31.10.2000. Kooliuuenduslane, nr. 3/4 2000
 
Andreas Erlemann
Andreas Erlemann (1833 - 1915) - koolmeister, muusikajuht, seltsitegelane
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Ernits, T. Võromaal sündünüq muusikainemisi. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Hirvlaane, M. Kanepi kihelkond 325. Kanepi, 2000
• Veri, K. Andreas Erlemann - kooliõpetaja, muusik-interpreet, kultuuritegelane, muusikateoreetik. - Töörahva Elu, 8. jaan. 1974
 
Karl Gailit
Karl Gailit (1921)- Vastse-Nursi vesiveski omanik
August Gailit
August Gailit (1891 - 1960) - kirjanik
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
 
Hiire Mari
Hiire Mari - ravitseja
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
 
Hermann Guido Samson von Himmelstiern
Hermann Guido Samson von Himmelstiern (1909 - 1868) - arst, Tartu Ülikooli rektor
• Album Rectorum Universitatis Tartuensis 1632 - 1997. Trt., 1997
• Tartu Ülikooli ajalugu II, 1798 - 1918. Tln., 1982
 
Traugott Hahn
Traugott Hahn - Rõuge kirikuõpetaja
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
 
Franz Hollmann
Franz Hollmann - Rõuge kirikuõpetaja
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
 
Fr. August Wilhelm Hollmann
Fr. August Wilhelm Hollmann (1833 - 1900) - kirikuõpetaja, vallakooliõpetajate seminari juhataja Tartus
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
• Eesti Entsüklopeedia 3. kd. Tln., 1988
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Tln., 1998
• Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tln., 2000
• Kivisaar, J. Tartu Eesti vallakooliõpetajate (Hollmanni) seminar 1873 - 1887. Trt., 1932
 
Rudolf Hollmann
Rudolf Hollmann (1798 - 1858) - Rõuge kirikuõpetaja
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
 
Aristokli Hrebtov
Aristokli Hrebtov (1876 - 1944) - põllumajandusteadlane>/i>
• Denks, V. Aristokli Hrebtovi meenutades. - Töörahva Elu, 1. nov. 1986
• Eesti teaduse biograafiline leksikon. Tln., 2000
 
Juhan Jaik
Juhan Jaik (1899 - 1948) - kirjanik
• Raudnask, V. Võrumaa hundid ja tondid Tallinnas. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 15. jaan. 2004
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Jaik, J. Võrumaa jutud. I-II. Tln., 1924, 1933
• Juhan Jaik 1899-1948. Koost. J. Saar. Rõuge, 1998
• Kaarna, I. Rõuge rahvamajal on juubel. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 9. okt. 2007
• Kaarnakivi tundja Juhan Jaik. Rmt: Võromaa kodolugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Rahman, J. Jaigi raamatide nõidus - tontõ ja kollõ elo. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Raudvassar, V. Juhan Jaigi tagasitulek. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 30. dets. 2004
• Raudvassar, V. Surematu Juhan Jaik. // Võrumaa Teataja, 6. dets 2008
• Rebane, H. Kodupaik ja kodumaa Juhan Jaigi loomingus. - Eestlane ja tema maa. Tln., 2000
• Võro kiränduse luumine. - Võru Instituudi toimõtiseq VII. Võro, 2000
 
Adam Jakobson
Adam Jakobson (1817 - 1857) - koolmeister, koori-ja orkestrijuht
• Eesti muusika biograafiline leksikon. Tln., 1990
• Põldmäe, R. Kui alles esimesi samme tehti. - Sirp ja Vasar, 13. dets. 1957
 
Axel Kallas
Axel Kallas - Rõuge kirikukuõpetaja
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
 
Rudolf Gottfried Kallas
Rudolf Gottfried Kallas (1851 - 1913) - Rõuge kirikuõpetaja
• Kononenko, E. Rõuge kirik sai 275 aastat vanaks. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 16. aug. 2005
• Adson, A. Kadunud maailm. Toronto, 1954
• Klaas, U. Õigeusu kirik Põhja-Liivimaal peale usuvahetusliikumist. - Kleio. Ajaloo ajakiri. Trt., 1996, nr 2 (16)
• Rõuge praostkonna Jõulu-album. 1927
• Raudsepp, K. Rudolf Gottfried Kallas. Tema elu, töö ja panus eesti rahvale. Toronto, 1988
 
Kauksi Ülle
Kauksi Ülle (1962) - luuletaja ja kirjanik
• Contra. Kauksi Ülle: nagu Nobeli preemia laureaat. Lõuna Leht 28. aug. 2008
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Koik, A. Kauksi Ülle töötab Kauksi Üllena. Võru Teataja Nädalalõpu Lisa nr 5, 17. dets. 1994
• Kriis, M. Kuhu kadus Kauksi Ülle. Võru Teataja 15. juuni 1993
• Kuusk, K. Kauksi Ülle: ma olõ kõikaig tegelenü ebätraditsioonilisdõ asjuga. Liivimaa Kroonika 20. aprill 1995
• Liiv, T. H. Kauksi Ülle. - Pühapäevaleht, 28. okt. 1995
• Paakspuu E. T. Kauksi Ülle: Võru kultuuril on Eesti kultuuri seas oma kindel koht Hommikuleht 3. juuni 1995
• Võro kiränduse luumine. - Võru Instituudi toimõtiseq VII. Võro, 2000
• Vahtsõ ao lauluimä Kauksi Ülle. Rmt: Võromaa kodolugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N.Reimann. Võro, 2004
• Valper, V. Nii vai tõistõ. Kauksi Ülle - 40. Võro-Seto tähtraamat 2002. Võro, 2001
• Viires, P. Kaksikõed Iiri- ja Võrumaalt: Nuala Ni Dhohnaill ja Kauksi Ülle. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
 
Heino Kokk
Heino Kokk (1931 - 2000) - kirurg
• Kokk, H. Ankeet. 1985 Võrumaa Muuseumis
 
Juhan, Jakob ja Tannil Kriisa
Juhan (1859 - 1942), Jakob (1861 - 1949) ja Tannil (1866 - 1940) Kriisa - orelimeistrid
• Kabun, K. Vastseliinas kuuleb Mozarti orelimuusikat. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 23. nov. 2006
• Ernits, T. Võromaal sündünüq muusikainemisi. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Hõrril ku pille kuning ja hõrilameistreq Kriisaq. Rt: Võromaa kodolugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Kaarna, I. Klaver ja orel kõlasid kummaliselt kenasti. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 14. juuli 2005
• Piir, E., Sikk, H. Orelimeistrid Kriisad. Võru, 1994
• Ritari, T. Mehest, kel mure vanaisa töö pärast. - Postimees, 24. dets. 1996
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Barbara Juliane von Krüdener
Barbara Juliane von Krüdener (1764 - 1824) - Viitina mõisapoua
• Kõivupuu, M. Madam Krüdenerist, sealhulgas ka rahvapärimuses. Vikerkaar, nr 11-12, 1996
• Kõivupuu, M. Ütest Euroopa Suurilmadaamist - madame Krüdenerist, Rõugõ kihlkunna rahvapärimusin. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Kaldmaa, K. Pr Krüdeneri raamat hr. Krüdenerist. Eesti Päevaleht Arkaadia, 19. märts 2004
• Kauksi Ülle, Kivisildnik, S. Tandsja pühälik. Vikerkaar, nr 11-12, 1996
• Kauksi, Ü. Tandsja pühälik Barbara Juliane von Krüdeneri elost ja loomingust Herbert Salu perrä. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Krüdener, Barbara Juliane von. Valérie ehk Gustav[e] de Linari kirjad Ernest de G...le.Tõlk. Ü. Treikelder. Tln., 2003
• Marpurg ja Barbara Juliane von Krüdener. - Keel ja Kirjandus, 1975, nr 8, 9
• Ojala, U. Velistest Rõugõ kihelkunnan. - Kaika suvõülikuulõ kogomik. I-VIII. Võro, 1997
• Ploom, E. Imetegijast mõisapoua Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Tarrend, A. Kogu maailm räägib Valériest. Eesti Ekspress, 15. juuli 2004
• Valper, L. Viitina parunessi menuteos ilmus eestikeelses tõlkes. Võrumaa Teataja, 8. apr. 2004
• Viitina mõisaprovva Barbara Juliane von Krüdener. Rmt: Võromaa kodolugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
 
Alo Kurg
Alo Kurg (1916) - Kuremäe dendropargi rajaja
• Piir, E. Üks mees, saja mehe töö. - Eesti Loodus, 1989, nr
• Puud mäletavad oma istutajat. In memoriam Alo Kurg, kes on rajanud Kuremäe arboreetumi Rõuge vallas Kokemäe külas. Eesti Loodus, nr 10, 2004
 
Elmut Laane
Elmut Laane (1928 - 2001) - kardioloog, meditsiinidoktor
• Kaar, O. Silmast silma. Elmut Laane - Rahva Hääl, 31. juuli 1993
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Esko Lepp
Esko Lepp (1908 - 1977) - maalikunstnik
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Lola-Ludmilla Liivat

• Allas, T. Liivati Lola: taha tulla õnnõ Võromaalõ, ei muialõ. Uma Leht, 25. aug.2009
• Liivat, L. Kataloog. Koost. K. Nurk. Tln., 2008
 
Endel Loide-Rätsep
Endel Loide-Rätsep (1900 - 1976) - Vabadusristi kavaler, taaralste liikumise eestvedajaid Võrumaal
• Sikk, H. Esimesest Võrumaa taaralaste päevast 60 aasta eest. - Viruskundra, 1994, nov.
 
Vambola Maavara
Vambola Maavara (1928 - 1999) - bioloog, sipelgate uurija
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Maavara, V. Mägedest mägedeni. Tln., 1979
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Evald Maltenek
Evald Maltenek (1887 - 1938) - tehnikateadlane
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Georg Gottfried Marpurg
Georg Gottfried Marpurg (1755 - 1835) - Rõuge kirikuõpetaja
• EE 6. kd. Tln., 1992
• Eelsalu, H. Maailmaga kohandumise probleemi meile lähedasi tahke. - Looming, 1972, nr 10
• Eesti biograafiline leksikon. Trt., 1940
• Eesti kirjanduse ajalugu I. Tln., 1965
• Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Tln., 1975
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Eisen, F. Meile kirjutati. - Töörahva Elu, 26. jaan. 1988
• G. G. Issakov, S. Uusi andmeid esimese eestikeelse ajalehe kohta. - Keel ja Kirjandus, 1967, nr 6
• Kallejärv, T. Matkaradu Võru- ja Põlvamaal. Tln., 1992
• Laigna, K. Vastseliinas läidetud valgustunglast. - Töörahva Elu, 12. mai 1964
• Marpurg ja Barbara Juliane von Krüdener. - Keel ja Kirjandus, 1975, nr 8, 9
• Marpurg, G. G. Weikenne oppetusse nink luggemisse Ramat. Tarto, 1805
• Marpurg, G.,G. Lühibiograafia. - Inland, 1836, nr 41
• Minevikumälestusi. Põlvamaa kodulookogumik. Põlva, 1998
• Nirk, E. Eesti kirjandus. Arengulooline ülevaade. Tln., 1983
• Peegel, J. Üks mees Võrumaa kultuuriloost. - Viruskundra, 1995, november
• Sikk, H. Eesti raamat 450 ja Võrumaa osa eestikeelse raamatu arengus. - Töörahva Elu, 24. juuli 1975
• Sikk, H. Ka Vastseliina Eesti kirjandusloo kaardile. - Viruskundra, 1992, nr 1
• Vinkel, A. Eesti rahvaraamat. Tln., 1966
 
Valdur Ohakas
Valdur Ohakas (1925 - 1998) - maalikunstnik
• Aleksanderson, K. Orukunstniku maalid tulid näitusele läbi tule. Tartu Postimees, 17. veebr. 2005
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Kelomees, R. Kunst eluetenduste inspireerijana. Kunst.ee, nr. 3, 2005
• Valper, Liina. Rohukõrte ja rattaroobaste poeesia. Näitus "Kütioru Postkaart" Lasva Vallavalitsuses. Võrumaa Teataja, 3. märts 1999
• Vestlusõhtu Ohakast kunstimajas. Tartu Postimees, 14. veebr. 2005
 
Peeter Org
Peeter Org (1849 - 1908) - kooliõpetaja, õpikute autor
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Org, P. Minu mälestused. - Eesti Kirjandus, 1909, lk 266 - 277
 
Valter Pajumets
Valter Pajumets (s. 1930) - Rõuge seltskondlik tegelane
• Teenetemärgi saab tänavu 342 inimest. Võrumaa Teataja, 8. veebr. 2007
• Eesti koolinoored vabadusvõitluses. Trt., 1993
• Raudvassar, V. 15 aastat Eesti Kongressi kokkutulekust . Võrumaa Teataja, 15. märts 2005
 
Ervin Piho
Ervin Piho (s. 1930) - ihtüoloog
• Piho, E. Matk kalariiki. Tln., 1987
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Enno Piir
Enno Piir (1910) - seltsitegelane Haanjas
• Pettai, K. Rõuge kihelkond. Rõuge vald. Tihemetsa-Rõuge, 1997 Käsikiri Sänna raamatukogus
• Piir, E. Kirjad Siberist. Tln., 2000
• Piir, E. Koltuvaid kõrrekesi koduselt kamaralt. Viljandi, 1998
 
Elmo Ploom (Ellor)
Elmo (Ellor) Ploom (1907 - 1986) - seltsitegelane, ajakirjanik
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Kenk, V. Kuulus Sännä miis Elmar Ploom vai Elmo Ellor. Kaika suvõülikuulõ kogomik IX-XI.Võro, 2003
• Ploom, E. Pärlijõel on mu sünnikodu Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ploom, E. Pärlijõgi. 1988
• Ploom, E; Veri, K. Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Ploom, E; Veri, K. Võru rajoon. Tln., 1980
 
Günter Reindorff
Günter Reindorff (1889 - 1974) - graafik
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Läti, H. Günter Reindorff. Tln., 1960
 
Jaan Räppo
Jaan Räppo (1880 - 1958) - ühiskonnategelane, tõlkija
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• J. Räppo kirjad ja testament Võrumaa muuseumis
• Ploom, E. Kolme rahva poeg. Võru, 1975 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Ploom, E. Tuntud Eestis ja Ukrainas. - Sirp ja Vasar, 11. aprill 1980
• Rudolf Sepp
 
Rudolf Sepp
Rudolf Sepp (1902 - 1980) - maalikunstnik
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Heino Sikk
Heino Sikk (1933 - 1994) - kodu-uurija, bibliofiil
• Kaarna, I. Viruskundra sai kaante vahele. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 31. jaan. 2009
• Valper, L. Visadus on aidanud elus edasi minna. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 9. juuni 2007
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Sikk, H. Võrokõstõlõ. Poeem. Võru, 1994
 
Johannes Siska
Johannes Siska (1913 - 1973) - luuletaja ja meremees
• Kolodinskaja, K. Johannes Siska - meremees ja murdeuurija. - Elu, 5. aprill 2003
• Sikk, H. Johannes Siska - unustatud murdeluuletaja. - Viruskundra, 1989, nr 1
• Siska, J. Kodoväreti´. Peräsõna M. Faster. Võro, 2008
• Siska, J. Luuletusi kodumurdes. Võru, 1970 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
 
Tallima Paap
Tallima Paap (1710 - 1768) - 18. sajandi vennastekoguduste liikumise juht Rõuge kihelkonnas
• Vahtre, L. Teekond läbi aja. Tln., 1992
 
Jakob Teder
Jakob Teder (1873 - 1949) - karsklus- ja kultuuritegelane
• Teder, J. Luuletus "Ala-Heedu talu" Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Teder, K. Võru rahvavalgustaja ja haridustöö eesrindlane Jakob Teder. Biograafiline perekonnauurimus. Tln., 1973 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
 
Ülo ja Toivo Tootsen
Ülo (1933-2006) ja Toivo (s. 1943) Tootsen - ajakirjanikud ja poliitikud
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• In memoriam - Ülo Tootsen (13.06.1933-13.03.2006). Kesknädal, 22. märts 2006
• Kononenko, E. Profid tulevad Võrru filmitegemist õpetama. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 4. nov. 2004
• Tootsen, T. Ülestähendusi elurajalt. Võrumaa Teataja Viruskundra, 26. okt. 2004
• Tootsen, Ü. Tuled taigas : reisimuljeid marsruudilt Tallinn - Vladivostok ja reportaa˛e Volga ning Siberi suurehitustelt. Tln., 1978
• Valper, L. Elu ei ole Ülo Tootsenil lasknud end pühapäevapoisina tunda. Võrumaa Teataja Elu, 14. juuni 2003
 
Heiki Trolla (Navitrollį)
Heiki Trolla (Navitrollį) (1970) - kunstnik
• Allas, T. Navitrolla: Inemiseq ei piässiq nii pallo hõelaq olõma. Uma Leht, 7. aug. 2001
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Kaarna, I. Navitrolla süveneb loomisse. Võrumaa Teataja, 17. okt. 2009
• Kaarna, I. Suvejutud poe juures. Navi. Võrumaa Teataja, 13. juuli 2004
• Kulli, J. Navitrolla: "Saan maalides sellise naudingu, mida teised ei saa juues ega k...des!" SL Õhtuleht, 26. juuni 2004
• Metsküla, L. Navitrolla: "Nooremaks küll ei tahaks saada!" SL Õhtuleht, 10. aug 2007
• Muld, A. Navitrolla. KesKus, nov. 2006
• Murutar, K. Navitrolla : vaba ruumi ja loovat kokkuhoidmist omadega!. Eesti Naine, nr 5, 2007
• Navitrolla esimene raamat. Tln., 1995
• Pino, J. Navitrolla: juba lapsepõlves teadsin, et olen lootusetu. SL Õhtuleht, 9. dets 2000
• Prees, A. Navitrolla teekonnast kunstiparnassile. - Elu, 12. juuli 2003
• Reiljan, P. Navitrolla: töötamise asemel vaatasin hoopis pilvi. Postimees, 10. aug. 2005
• Treier, H. Eesti kunstiajalugu, vaadatuna võro ja seto perspektiivist. Vikerkaar, nr. 7/8 2005
• Treier, H. Heiki Trolla Navi külast. Postimees Raamat, 19. juuni 2008
 
Friedebert Tuglas
Friedebert Tuglas (1886 -1971) - kirjanik
• Valper, L. Friedebert Tuglase mälestuspäev Puigal. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 4. märts 2006
• Eesti kirjanike leksikon. Tln., 2000
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Olesk, P. Tuglase looming Võrumaal. Võrumaa Teataja Elu ja kultuur, 4. märts 2006
• Põder, A. Fr. Tuglas Võrumaal. Võru, 1985 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Põder, A. Veel Tuglasest Võrumaal. Võru, 1987 Käsikiri Võrumaa Muuseumis
• Võrrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
Armin Tuulse
Armin Tuulse (1907 - 1977) - kunstiajaloolane
• Eesti kirjarahva leksikon. Tln., 1995
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Tln., 1996
• Markus, K. Armin Tuulse on eestlane. Eesti Ekspress, 24. juuli 2008
• Nõmmela, M. A. Tuulse ja V. Vaga kirjavahetus. Eesti Ajalooarhiivi Toimetised. - Tartu, 2002
• Tuulse, A. Foto ja kunst. Käsitlusi fotograafiast. Tartu, 2003
 
Julius Ungru
Julius Ungru (1910-1999 ) - õpetaja, koduloolane
• Paganamaa miis Julius Ungru. Rmt: Võromaa kodolugu. Rõugõ kihlkund. Koost. N. Reimann. Võro, 2004
• Pettai, K. Rõuge kihelkond. Rõuge vald. Tihemetsa-Rõuge, 1997 Käsikiri Sänna raamatukogus
• Ungru, J. Minu lapsepõlve Paganamaa. Tln., 1987
• Ungru, J. Paganamaa mehe mälestusi. Tln., 1996
 
Lembit Valt
Lembit Valt (s. 1934-2008) - filosoofiadoktor
• Müürsepp, P. Eesti teadusfilosoofi suur toiming. Sirp, 23. jaan. 2009
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
• Valt, L.; Savisaar, E. Globaalprobleemid ja tulevikustsenaariumid. Tln., 1983
 
Tõnu Virve
Tõnu Virve (s. 1946) - filmi- ja teatrikunstnik
• Võrumaa ja võrulased. Tln., 1986
 
avalehele