Üldandmed Loodus Ajalugu
Külad, mõisad, kirikud ja muud paigad Koolid, seltsid, raamatukogud, muuseumid Kultuuriloolised isikud
Hargla (Harglõ)
Kanepi
Karula
Põlva
Rõuge (Rõugõ)
Räpina (Räpinä)
Urvaste (Urvastõ)
Vastseliina (Vahtsõliina)
Võru (Võro) linn
Siist päset kaema aoluulidsõ Võromaa kodoluulidsõ kirändüsnimistü vanõmbat variantsi (andmõ 2004. aastaga saisuga)
Adiste (Adistõ)kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
 
Eesti Maanteemuuseum (Varbusel)

• Eesti muuseumid. Tln., 2003
• Põlvamaa - rohelisem elu. Põlva, 2008
 
Karilatsi kool

• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Karilatsi kool 240. Tekst M. Timmermann. Põlva, 2006
 
KOOLID, SELTSID, RAAMATUKOGUD, MUUSEUMID, RAHVAMAJAD Üldandmed


• Aas, P. Paikkondlik kultuurielu - Põlvamaa. - Rahvakultuuri aastaraamat:1999, Tln., 2000
• Allas, T. Endine kolhoosimuuseum elab edasi Peri külakeskuses. - Koit, 17. juuni 1999
• Andresen, L. 18. sajandi II poole rahvakool. - Horisont, 1974, nr 12
• Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002
• Andresen, L. Eesti rahvakooli vanem ajalugu. Tln., 1991
• Andresen, L. Lõuna-Eesti talurahvakoolid 18. sajandi II poolel. - Nõukogude Kool, 1973, nr
• Andresen, L. Põlva, Räpina ja Kanepi ümbruse koolid 1863. aastal. - Perfokaarte Põlva rajo
• Andresen, L. Rahvakoolid pärast Põhjasõda. - Horisont, 1974, nr 10
• Eesti kooli ajalugu. 1.kd. Toimetanud E. Laul. Tln., 1989
• Kõpp, J. Rahvakooli olud Tartu ja Võru maakonnas 1839.a. -Eesti Kirjandus, 1920, nr 7-8
• Kinkar, F. Eesti haridusseltside ajaloost. Trt., 1996
• Küttis, V. Kanepi, Põlva ja Räpina kihelkonna kooliraamatukogud (1911). - Perfokaarte Põlv
• Küttis, V. Koolivõrgu ajaloost. 1978 Käsikiri Peri raamatukogus
• Laigna, K. Kui Põlvast kiirgas koolitarkust. - Koit, 27. veebr. 1964
• Laigna, K. Mööda Eestimaad. Tln., 1979
• Pakkal, T. Peri raamatukogu kroonikad 1924-1977; 1978-1982; 1988-1992. Peri raamatukogus
• Peegel, J. Killuke Eesti ajakirjanduse ajaloo algusaegadelt. - Põlva rajoonis. Kodu-uurijate se
• Pilvistu, K. Kultuur kaunistab elu - Mooste kultuurimaja 40 aastat. Mooste 2007
• Ploom, E. Põlva maarahva vaimuvalguse aotähena. - Koit, 16. dets. 1975
• Tubli, M. Põlva keskraamatukogu trükisõnas. Põlva, 1996
• Uibu, E. Kagu-Eesti koolid 18. sajandi esimesel poolel. - Nõukogude pedagoogika ja kool XII. Tl
• Uibu, E. Koolide juhtimisest Tartu-Võru kreisis. - Eesti rahvakoolid 19. sajandil. Tln., 1970
• Valner, M. Moisekatsi mõisa vallakoggodusest Mooste vallani 1820-1995. 1995 Käsikiri Kauksi p&#
• Valner, M. Moisekatsi-Mooste vallast pärit tuntud ühiskonnategelasi ja Vabadussõjast osavõ
• Vill, R. Hariduse lätteil. Põlva, 1998
• Vill, R. Põlva Rahvahariduse Seltsi 33 aastat. Hetki, fakte, mälestusi. Põlva, 1995
 
Põlva Käsitööklubi

• Käsitöö kestab aastasadu... Põlva käsitööklubi 15. Põlva, 2008
 
Põlva Linna Harrastusteater

• Põlva Linna Harrastusteater 10. Koost. S. Vill. Põlva, 2006
 
Põlva Linna Rahvakool

• Kümme aastat eakate koolitust Põlva linnas. Koost. S. Eensoo; toim. E. Kivi. Põlva, 2003
 
Põlva Talurahvamuuseum Karilatsis

• Allas, T. Muuseum pole paraadasutus, aga siin tehtust jääb jälg maha. - Koit, 7. nov 1998
• Eesti muuseumid. Tln., 2003
• Esko, E. Karilatsi Koduloomuuseumist Põlva Talurahvamuuseumini. - Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi II. Põlva, 2000
• Eesti muuseumid = Estonian museums. Koost. M. Rennit. Tln., 2008
• Elu kahes vallas. Life in Karilatsi (Elu Karilatsi külas esimese ja praeguse vabariigi ajal). Karila
• Esko, E. Karilatsis peetakse kitse päeva. - Koit, 22. juuli 2000
• Esko, E. Karilatsis peetakse kitse päeva. - Koit, 22. juuli 2000
• Esko, E. Talurahvamuuseum eile, täna, homme. - Koit, 3., 5., 8. veebr. 1996
• Esko, E. Tulge Karilatsi! - Muuseum, 1998, nr 4
• Karilatsi kajastused 1 (Konkursi "Nõukogude aegsete mälestuste kogumine" tööd. Põlva, 2007
• Karilatsi kajastused 2. Koost. M. Veski. Põlva, 2009
• Muuseum meenutab oma rajajat Kalju Kermast. - Koit, 25. märts 1999
• Põlva Talurahvamuuseum (8-lk voldik). Põlva, 2005
• Põlva Talurahvamuuseum 20. Karilatsi koduloomuuseumist Põlva Talurahvamuuseumini. Põl
• Põlvamaa - rohelisem elu. Põlva, 2008
• Pütsepp, J. Karilatsist leiab rohkem kui lastekarja. - Postimees, 30. juuni 1999
• Silm, S. Talurahvamuuseum jõudis meheikka. Koit, 18.dets. 2003
• Timmermann, M. Talurahvamuuseumi eripära on omavalitsuste ajaloo uurimine. Koit, 12. mai 2005
 
Põlva Tarbijate Ühistu

• Põlva Tarbijate Ühistu 1932-2002. Koost. E. Kaptein, I. Vananurm. Põlva, 2002
 
Peri kool

• Kusnets, K. Peri kool 1766-2004. Peri, 2008
• Peri kool 225. Koost. K. Kusnets. Tartu, 1991?
• Peri kooli õpilaste tulemusi spordis 1958-2000. Koost. H. Kusnets ja M. Zupsmann. Põlva, 2003
 
Väimela tehnikum

• Kenk, V., Ploom, E. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1972
• Meenutusi Väimelast ja elust endast : 1949. aastal agronoomia eriala lõpetanute mälestuskilde.Koost. O. Tamberg. Tln., 2004
• Ploom, E., Veri, K. Siin-ja sealpool maanteed. Võru rajoon. Tln., 1980
 
Põlva koolid

• Hirvlaane, M. Põlva Keskkooli esimese lennu kroonika. Kanepi, 1999
• Hirvlaane, M. Põlva Ühisgümnaasium ajast aega. Põlva, 2005
• Mälumustrid : 25 aastat Põlva Keskkooli. Toimet. M-M. Feldschmidt jt. Põlva, 2006
• Oja, T. Põlva kihelkonnakooli ajaloost. Põlvamaa kodulookogumik. Minevikumälestusi II. Põlva, 2002
 
Põlva Rahvahariduse Selts

• Allas, T. Selts võimaldab harida ennast ja teisi. Koit, 26. nov. 2005
• J. Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsi 10 tegevusaastat 1995-2005. Põlva, 2005
• Põlva Rahvahariduse Seltsi Põhjuskiri. Trt., 1907 Võrumaa Muuseumis
• Põlva Rahvahariduse Seltsi Põhjuskiri. Trt., 1907 Võrumaa Muuseumis
• Põlva. Koost. R. Vill. Põlva, 1975
• Ritari, T. Põlvas loodi J. Hurda nimeline Rahvahariduse Selts. - Post, 1. dets. 1995
• Vill, R. Põlva Rahvahariduse Seltsi 33 aastat. Hetki, fakte, mälestusi. Põlva 1995
• Vill, R. Põlva Rahvahariduse Seltsi 35 aastat. Põlva, 1995
• Vill, S. Rahvahariduse selts peab sajandat sünnipäeva. Koit, 3. nov. 2007
 
avalehele